Vladimir Krasojević - Mokrogorska škola menadžmenta

Vladimir Krasojević

Vladimir Krasojević

Vladimir Krasojević

Vladimir Krasojević

Redovni predavač

Vladimir Krasojević ima više od 30 godina iskustva u vodećim korporacijama kao menadžer, lider i savetodavac. Vladimir je radio u Švajcarskoj 27 godina, u Srbiju se vratio krajem 2016 gde je sada konsultant velikim kompanijama, mentor start-ap inicijativama i predavač na Mokrogorskoj Školi Menadžmenta.

Vladimir je diplomirani inženjer Saobraćajnog Fakulteta u Beogradu. Obrazovanje dopunjuje kao doktorant i sa master diplomom EPFL-a u Lozani, IMD – biznis škole i Univerziteta u Oksfordu sa diplomom iz Strategije i Inovacija.  Po dolasku u Švajcarsku radi na osnivanju Međunarodnog Instituta za Menadžment Logistike gde je pomoćnik direktora. Učestvuje u stvaranju funkcije lanaca vrednosti u preduzeću Filip Moris Intl. gde radi u prodaji, operacijama, proizvodnji, nabavci,  logistici i kao odgovoran za globalni sorsing, procese i sisteme. Projekti i odgovornost ga vode u više od 25 tržišta u svetu gde radi kao strateški partner rukovodstvu tržišta za optimizaciju, smanjenje troškova, povećanje profitabilnosti, lansiranje novih proizvoda i promene. Više puta je nagrađivan, a sistematski predstavlja firmu na vodećim svetskim i trgovinskim forumima. Korporativnu karijeru nastavlja u globalnoj organizaciji Karlsberga gde je odgovoran za servis kupca, saradnju sa vodećim partnerima, portfolio menadžment i data analitiku gde razvija novu tehnologiju. U američkoj kompaniji Gartner, Vladimir radi kao direktor istraživanja za Evropu za trgovinu i robu široke potrošnje, a kasnije kao izvršni partner vodećim rukovodiocima za lance vrednosti kompanija kao što su H&M, Adidas, Nokia, JTI, Šnajder Elektrik, Kampofrio, BASF, Bajer, Bulgari, Haineken, Svarovski, Skaj, Kone, SIG, Orkla i Karfur.

Kao konsultant Vladimir je osnivač i vlasnik švajcarske kompanije Lipfrog za radikalne promene i inovacije lanaca vrednosti i kao menadžing partner Komon Sensa sa sedištem u Beogradu. Član je više međunarodnih asocijacija, a od nedavno i Srpskog Udruženja Profesionalaca Lanaca Snabdevanja.

Vladimir veruje u specifične prednosti i mogućnosti bržeg razvoja Srbije i profesionalizaciju poslovnog okruženja kroz bolju primenu znanja, dobre prakse i umrežnjavanje sa vodećim tržištima i partnerima. Kvalitetno obrazovanje i poslovni forumi i saradnja su neki od preduslova za takvu viziju.


English