Vladimir Vučković

Vladimir Vučković

Direktor akademskih programa, MŠM

Redovni predavač

Prof. dr Vladimir Vučković je Direktor akademskih programa Mokrogorske škole menadžmenta.

Profesor Vučković je rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004). Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.U svojoj karijeri je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment. Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Član je društva MŠM od 2013. godine. Profesor Vučković je oženjen Sanjom, doktorkom ekonomskih nauka, sa kojom ima tri sina.

 Programi

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) 3 semestra - 60 radnih dana 11/10/2017
General Management Program 7 dana 05/12/2017
English