Vladimir Vučković - Mokrogorska škola menadžmenta

Vladimir Vučković

Vladimir Vučković

VLADIMIR VUČKOVIĆ

Redovni predavač

Prof. dr Vladimir Vučković je Direktor akademskih programa Mokrogorske škole menadžmenta.

Profesor Vučković je rođen 1975 . godine, diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2004). Član je Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je redovan profesor na fakultetu Džon Nezbit do 2016. godine i urednik makroekonomskog biltena Makroekonomske analize i trendovi.U svojoj karijeri je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment. Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Član je društva MŠM od 2013. godine. Profesor Vučković je oženjen Sanjom, doktorkom ekonomskih nauka, sa kojom ima tri sina.

 Programi

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
Poslovna ekonomija 4 dana 11/04/2019
General Management Program 14 dana 10/12/2019
English