Zoran Ćirjaković - Mokrogorska škola menadžmenta

Zoran Ćirjaković

Zoran Ćirjaković

Zoran Ćirjaković

Zoran Ćirjaković

Gostujući predavač

Zoran Ćirjaković je rođen 1965. godine u Beogradu. Master studije Međunarodne politike završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorant je na Međunarodnim i evropskim studijama na Fakultetu političkih nauka. Od 1997. godine Zoran Ćirjaković je radio kao specijalni dopisnik Newsweek-a i The Los Angeles Times-a iz bivše Jugoslavije. Izveštavao je za različite zapadne medije iz bivše Jugoslavije. Za domaće medije bio je izveštač iz brojnih zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike. Radio je kao spoljnopolitički komentator radija B92 i novinar NIN-a. Sarađivao je sa Human Rigts Watch-om i bio je gostujući predavač na univerzitetima u Srbiji i Velikoj Britaniji. Od 2008. godine je predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.


English