Specijalizovani menadžment programi su posebno kreirani za potrebe koje iskazuju menadžeri iz različitih biznis sektora. Vrhunski redovni i gostujući predavači Mokrogorske škole menadžmenta, sa polaznicima programa, dele veliko praktično i akademsko znanje i iskustvo iz predmetnih oblasti. Svi naši specijalizovani menadžment programi su ocenjeni najvišim ocenama u domaćoj i sve više regionalnoj poslovnoj zajednici i predstavljaju svojevrsni standard kvaliteta u neformalnom obrazovanju menadžera u Srbiji.

ID Ime Programa Trajanje Početni datum
Menadžment operacija 4 dana 04/24/2017
Menadžment ljudskih resursa 4 dana 05/22/2017
Emocionalna inteligencija 2 dana 09/21/2017
Menadžment komunikacija 4 dana 06/12/2017
Poslovno pregovaranje 2 dana 09/07/2017
Marketing menadžment 4 dana 11/27/2017
Finansijski menadžment 4 dana 10/23/2017
Liderstvo i strategija 4 dana 11/06/2017
Specijalizovani menadžment programi