Studijsko putovanje u Šangaj Mokrogorska škola menadžmenta organizuje zajedno sa Donghua univerzitetom iz Šangaja. Mokrogorska škola menadžmenta je 2014. godine potpisala sporazum o saradnji sa Donghua Univerzitetom u cilju razmene iskustava i znanja ove dve institucije. Za naše studente ovaj sporazum ima višestruku vrednost.

Prvo za studente je studijsko putovanje u Šangaj jedinstvena prilika da se studenti upoznaju sa ovim delom sveta, sa kulturom istoka i njihovim načinom života.

Drugi razlog zašto je za saradnju odabran Šangaj i Donghua Univerzitet jeste težnja Mokrogorske škole menadžmenta da prikaže način na koji funkcionišu kompanije na istoku, da prikaže njihovu korporativnu kulturu i način vođenja firmi u trenutno vodećoj industriji na svetu. Upoređujući sa evropskim i američkim načinom liderstva dotičemo znanja , iskustva i ideje o tome kako možemo primeniti dobru praksu u našem preduzeću.

Drago nam je što su nas ljudi iz Donghua Univerziteta prepoznali kao pouzdane partnere, a sigurni smo da će i  studenti Mokrogorskog EMBA programa ostvariti kontakte i poznanstva koja im mogu pomoći da unaprede svoja znanja i još više doprinesu kompanijama iz kojih dolaze.


Univerzitet Donghua

Univerzitet Donghua je osnovan 1951. godine i veliki značaj pridaje međunarodnoj saradnji i razmeni. Dosada je uspostavio saradnju sa više od 80 ustanova visokog školstva, te sa istraživačkim institucijama i preduzećima, uključujući tu i Univerzitet u Novom Sadu. 2010. godine Donghua Univerzitet je učestvovao projektu saradnje “20+20” koji je obuhvatao saradnju između univerziteta iz Kine i univerziteta iz Afrike. Organizator projekta je bilo Ministarstvo obrazovanja narodne republike Kine. Od bitnijih događaja u poslednjih par godina vredi napomenuti da je Univerzitet Donghua bio uspešan domaćin 83. Svetske Konferencije Tekstilnog Instituta, 25. Međunarodne Konferencije u oblasti Data Inženjeringa, azijskih kvalifikacija za 34. Međunarodno Akademsko Takmičenje u Programiranju i drugih akademskih konferencija svetske klase. Skoro svi programi i studije Donghua Univerziteta su otvoreni za međunarodne studente. Oni se održavaju na engleskom jeziku. U tu grupu programa spada i šesti modul našeg Executive MBA.