Upravljanje poslovanjem - Profesionalni nivo Archives - Mokrogorska škola menadžmenta

Upravljanje poslovanjem - Profesionalni nivo

All General Management Program Executive MBA program Upravljanje poslovanjem - Profesionalni nivo
ID Ime Programa Trajanje Početak
Marketing menadžment 4 dana 10/07/2019
Radno pravo u ljudskim resursima 2 dana 10/09/2019
Liderstvo i strategija 4 dana 10/28/2019
Poslovna ekonomija 4 dana 11/04/2019
Osnovni menadžment program 4 dana 02/24/2020
English