Program Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo (po međunarodnoj klasifikaciji Professional Master of Business Administrationse zasniva na “zanatskim” znanjima i veštinama u ključnim oblastima upravljanja. Kombinuje savremene koncepte i alate primenljive u malim i srednjim preduzećima, ali i u velikim sistemima u privatnom i javnom sektoru. Kroz ovaj program Mokrogorske škole menadžmenta studenti će steći  veštine koje treba da poseduju svi uspešni menadžeri i preduzetnici. Program se održava u kampusima Mokrogorske škole menadžmenta u Beogradu i Mokroj Gori.Javno priznati program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo je javno priznati program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Polaznici programa

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo je namenjen menadžerima na  svim nivoima upravljanja, preduzetnicima koji nemaju formalno obrazovanje iz oblasti poslovanja, kao i onima koji žele da ubrzaju tempo svog profesionalnog napredovanja u poslovnim organizacijama. Kriterijumi za prijem na program:

 • Upravljačko ili preduzetničko iskustvo (minimum 3 godine)
 • Spremnost na disciplinovan i zahtevan rad na sebi
 • Intervju sa programskim direktorom

Moduli

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo Mokrogorske škole menadžmenta obuhvata 8 različitih modula u kojima studenti uče o makroekonomiji i mikroekonomiji, finansijama, menadžmentu, marketingu, ljudskim resursima, komunikacijskim veštinama, prezentacijskim veštinama, veštinama vođenja i pregovaranja.

Da bi kompletirao program student treba da položi 6 modula. Moduli:

 1. Ekonomija (26-30. novembar)
 2. Finansijski menadžment (25-29. jun)
 3. Menadžment (27-31. avgust)
 4. Marketing menadžment (01-05. oktobar)
 5. Menadžment ljudskih resursa (21-25. maj)
 6. Liderstvo i strategija (29. oktobar – 02. novembar)
 7. Menadžment komunikacija (19-23. mart)
 8. Poslovno pregovaranje (06-07. septembar)

Na kraju svakog modula studenti dostavljaju esej, a po završetku svih 6 modula podnose završni rad. Studenti imaju mogućnost da pohađaju nastavu tempom koji je usklađen sa njihovim radnim obavezama i mogu da završe program u roku od tri godine od datuma upisa.


Akreditacija i sertifikati

Studenti koji uspešno završe program stiču:

 • profesionalnu diplomu koju dodeljuje Mokrogorska škola menadžmenta
 • diplomu koju izdaje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Cena programa

480.000,00 dinara + PDV . Mogućnost plaćanja u mesečnim ratama. Popust za plaćanje unapred.

* Moguće je pohađati pojedinačne module po ceni od 80.000 dinara, osim modula Poslovno pregovaranje čija je cena 40.000 dinara

* U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona na Mokroj Gori iznosi 5.000 din dnevno.

**Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.


Zatražite dodatne informacije o programu  
Prijavite se ovde