Pogledajte kako program za BOLJI BIZNIS uzima u obzir potrebe i izazove sa kojima se suočava pojedinac u svetu poslovanja.