Ana Karadžić • Mokrogorska

Ana Karadžić

Rukovodilac MEMBA programa

Rođena u Beogradu. Srednju školu završila je na razmeni studenata u Ajovi, a osnovne i master studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Diplomirala je na temi Upravljanja ljudskim resursima, a masterirala na katedri za Projektni menadžment.

BIOGRAFIJA

Tokom svoje dvanaestogodišnje karijere bavila se odnosima s javnošću, eksternom komunikacijom, javnim govorom, kao i vođenjem velikog broja ekoloških, socijalnih i infrastrukturnih projekata.
Ljubav prema celoživotnom učenju i radu sa ljudima nastavila je da gaji kroz različite edukacija kao što su ICF biznis koučing , komunikacioni model PCM, NLP i mnoge druge koje podstiču razvoj komunikacionih veština i preduzetništva. Ana je udata za Gorana, sa kojim ima ćerke Manju i Minu.