Dušan Perić - Mokrogorska

Dušan Perić

Lični razvoj i međuljudski odnosi

Dr Dušan B. Perić (1963) – Redovni profesor na Fakultetu za sport i turizam Univerziteta Edukons u Novom Sadu, gde je 8 godina bio dekan.
Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu na kojem je radio dve decenije i na  kome je biran u sva akademska zvanja.

Ekspert je u oblastima: primena kineziologije, teorija zdravog života, metodologija naučnih istraživanja i funkcionalna dijagnostika.


Biografija

Predavač je na nekoliko visokoškolskih ustanova u zemlji i inostranstvu na svim nivoima studija.
Bio je mentor u 15 doktorata na domaćim i inostranim univerzitetima. Kao kondicioni trener stvarao je značajne rezultate sa vrhunskim sportistima. Bio je šef struke Atletskog saveza Srbije u dva olimpijska ciklusa kada su stvoreni najveći uspesi srpske atletike.
Bio je predsednik Stručnog saveta Saveza za rekreaciju i fitnes Srbije. Autor je nekoliko udžbenika i naučnih monografija, kao i većeg broja naučnih članaka visoke citiranosti objavljenih u vodećim svetskim časopisima.
Bio je urednik dva naučna časopisa nacionalnog značaja. Član je redakcija i recenzent nekoliko međunarodnih naučnih časopisa iz oblasti sporta i sportske medicine.

Ekspertiza

Teorija zdravog života i funkcionalna dijagnostika.

Iskustvo

Mentor u 15 doktorata na poznatim univerzitetima.

Funkcija

Predavač na nekoliko visokoškolskih ustanova.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.