fbpx

Da li imate stipendije za one koji bi da se školuju, ali nemaju sredstava ili kompanijsku podršku?

Da. MŠM ima mogućnost stipendiranja onih studenata koji svojim radom demonstriraju izuzetnost, a nemaju finansijskih mogućnosti da sami ili da im njihova organizacija finansira školovanje.