Katarina Bratić • Mokrogorska

Katarina Bratić

RUKOVODILAC POSLOVNIH DOGAĐAJA

Rođena u Beogradu, nakon završetka Pete beogradske gimnazije, osnovne studije završava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Neko ko ume da pronađe radost u svemu čega se dotakne, i podeli tu sposobnost sa drugima.

BIOGRAFIJA

Tokom svoje sedmogodišnje karijere bavila se organizacijom događaja, odnosima s javnošću i nabavkom. Ljubav prema organizaciji događaja stvara se još u studentskim danima prilikom organizovanja događaja koji su uglavnom bili humanitarnog karaktera. Katarina je mama Sofije i Alekse.