MEMBA 2.0, Modul 2 – Finansije

Povratak na Blog

MEMBA 2.0, Modul 2 – Finansije

MEMBA 2.0, Modul 2 – Finansije

U periodu 19-26. februar održan je drugi modul, Finansijski menadžment, za prvu generaciju studenata MEMBA 2.0 programa. Modul 2 – Finansije, naslanja se na prvi modul – Ekonomija, koji je održan u novembru 2020. godine. Uprkos svim poteškoćama i neizvesnostima koje Kovid nosi sa sobom, a uz pomoć savremene tehnike za online praćenje nastave, modul Finansije je slušalo rekordnih 17 studenata.

Predavači

Vodeći predavač na modulu Finansije, bio je Predrag Kudra, dugogodišnji predavač Mokrogorske škole menadžmenta i vodeći predavač za oblast Finansija, koji je uz pomoć Vladimira Poznanića i Radeta Rakočevića kreirao sadržaj modula. Modul je upotpunjen gostujućim predavačima:

Modulu je prisustvovao jedan od kodirektora MEMBA 2.0 programa – Vladimir Vučković, čija je uloga da poveže važne oblasti Ekonomije i Finansija.

Teme

Agenda programa je prilagođena savremenom poslovanju, izazovima i potrebama sa kojima se susreću menadžeri na domaćem i tržištima u regionu. Učesnici programa su dobili praktična i teoretska znanja iz sledećih oblasti:

  • Finansijski menadžment
  • Finansijsko izveštavanje
  • Upravljačko računovodstvo
  • Poresko izveštavanje
  • Investicije
  • Tržište novca i kapitala
  • Merdžeri i Akvizicije
  • Korporativno pravo
  • Vrednovanje kompanija i druge.

Atmosfera sa drugog Modula – Finanasije

Studenti su imali prilike da se oprobaju i u vannastavnim aktivnostima. Kroz tim bilding aktivnosti Mokrogorske škola menadžmenta, međusobno su se takmičili i na taj način bolje upoznali.

Studenti su bili aktivni tokom predavanja, učestvovali su u diskusijama i zajedničkom radu. Na kraju modula uradili su izlazni test, a slede im odbrane projektnih radova u kojima će biti analizirana njihova privredna društva.

Utiske sa drugog modula možete pogledati na video zapisu:

Upis nove generacije MEMBA 2.0 programa

Ukoliko i vi želite da postanete deo unapređenog, MEMBA 2.0 programa – krojenog za top menadžere, prijavite se za upis nove generacije studenta, koja počinje sa nastavom u decembru 2021. godine.

SAZNAJTE VIŠE O MEMBA 2.0

Podelite

Povratak na Blog