Alisa Evsina

Alisa Evsina

HR EXCELLENCE

Poseduje preko 20 godina iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima i kreiranja ambijenta za postizanje strateških ciljeva. Diplomirala je i magistrirala na Univerzitetu za finansije i ekonomiju u Sankt Peterburgu smer Upravljanje ljudskim resursima. Završila je i master studije u oblasti HR-a na Kingston univerzitetu u Londonu. Svoje profesionalne veštine kontinuirano je unapređivala kroz različite industrije u međunarodnim industrijama, a timu NIS-a pridružuje se 2014. godine. 2018. godine postala je HR direktor kompanije gde svoje znanje i iskustvo usmerava na razvoj različitih oblasti ljudskih resursa.