Armin Hamidović

Armin Hamidović

OPERACIJA GOOGLE

Armin Hamidović je direktor globalnih operacija u Google, sa preko 25 godina iskustva u oblastima projektnog menadžmenta, razvoja proizvoda, upravljanja portfoliom, ljudima i promenama. Profesionalnu karijeru je započeo 1997. godine u Eriksonu kao vođa projekata, a nakon 13 godina u septembru 2010. prelazi u Google. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Univerziteta u Zagrebu, a potom je završio General Management Programme na Cranfield School of Management u Engleskoj.