fbpx

Biljana Bogovac

ASK AN EXPERT

Glavni partner u Sektoru za reviziju PwC kancelarije u Beogradu, Podgorici i Sarajevu. Profesionalno iskustvo dugo više od 24 godine, sticala je kroz poslove pružanja usluga domaćim i međunarodnim klijentima u regionu, i višegodišnjim radom u Australiji, tokom kojeg je vodila timove u pružanju revizorskih i usluga poslovnog savetovanja. Biljana je takođe bila aktivni predavač u PwC Akademiji i održala mnoštvo treninga i prezentacija profesionalnim udruženjima računovođa i revizora u Jugoistočnoj Evropi. Član je Instituta ovlašćenih računovođa u Australiji, ovlašćeni revizor u Srbiji i Crnoj Gori, kao i član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.