Kristina Davidović

Kristina Davidović

Medicina na Instagramu?

Specijalista radiologije, stručnjak za estetsku medicinu i antiaging i vlasnica poliklinike za plastičnu hirurgiju, internu medicinu i radiologiju Rea Medika. Asistent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autor i koautor mnogih naučnih radova. Stalno je zaposlena na Urgentnom Centru, Kliničkom Centru Srbije, kao načelnik na odeljenju radiologije.