Mihailo Jovanović

Mihailo Jovanović

DIGITALIZACIJA KAO KLJUČ OPSTANKA

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode. Ima 20 godina profesionalnog iskustva u Telekomu i Pošti Srbije, gde je u kontinuitetu poslednjih 14 godina bio u najvišem bordu direktora odgovoran za IT, elektronske komunikacije i razvoj. Od aprila 2017 godine radio je kao savetnik za elektronsku upravu u Kabinetu Predsednika Vlade. Autor je više knjiga, monografija i trideset stručno-naučnih radova.