Vladimir Crnojević

Vladimir Crnojević

Informatika i nauka

Vladimir Crnojević je direktor BioSense – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema, koji je nedavno rangiran kao prvoplasirani Evropski centar izvrsnosti u okviru H2020 Teaming programa. Profesor je na katedri za matematiku i informatiku na PMF-u u Novom Sadu.