Nataša Kažić - Mokrogorska škola menadžmenta

Nataša Kažić

Strategijski menadžment

Nataša Kažić, MBA i menadžment konsultant, pisac, trener i keynote speaker. Svoje dvadesetogodišnje međunarodno radno iskustvo u privredi prenosi kroz programe iz oblasti liderstva, strategije, inovacija, marketinga, CEX i business developmenta.

Usavršavala se na liderskim pozicijama u multinacionalnim kompanijama iz oblasti FMCG (L’OREAL Italia), Luxury goods (LVMH Italia), Telekomunikacija (Telekom Austrija i Deutsche Telekom) I ITa (Enetel Solutions) u kojima je pokrenula nove linije buisinessa i proizvoda, implementirala nove tipove organizacija i inspirisala preokrete strategija i promene bisiness modela koji su doprineli poboljšanju operativnog rezulatata kompanija za koje je radila.

Biografija

Poseban fokus daje na podizanje svesti o neophodnosti transformacije tradicionalne industrije, primenu inovativnih strategija i razvoja, odnosno rekvalifikaciju pojedinca u cilju poboljšanja rezultata organizacije.

Stava je da kompanije moraju da imaju holistički pristup transformaciji, da preispituju postojeće modele poslovanja, da sprovode digitalnu, organizacionu, procesnu i kulturološku transformaciju kako bi ostale relevantne u nerednoj deceniji. Kritičan faktor uspeha transformacije je unapređenje kritične mase pojedinaca unutar kompanije koji mogu da sprovedu kvalitetnu promenu.

Karijeru trenera započela u in-house TAG i Vip Business school-u. Obuku držala na engleskom i srpskom jeziku.

Pružala je konsalting, trening i coaching usluge sledećim kompanijama u regionu: Enetel Solutions, Roaming Networks, DDB Montenegro, Webit Festival Sofia.

Stručni je saradnik magazina Sensa za business i leadership teme.

Autor business knjiga u izdanju Slovo Pres Beograd: „Kako uspeti u korporaciji i ostati normalan” i „Da li je budućnost nameštena utakmica?”

Član je i mentor startupova @ Impact Hub Beograd.

Udata za Omara i mama male Sofie.

Ekspertiza

Menadžment konsultant, trener i keynote speaker.

Iskustvo

Konsalting i coaching usluge kompanijama u regionu.

Funkcija

Menadžer za razvoj poslovanja, EneTel Solutions.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.