Poslovni događaji

SPORTSKO –  REKREATIVNE AKTIVNOSTI
EDUKATIVNO – KORPORATIVNE AKTIVNOSTI
EDUTAINMENT

POČETAK: 24.03.2021
TRAJANJE: 3 dana
CENA: 27.000 RSD + PDV

POČETAK: 16.06.2021
TRAJANJE: 3 dana
CENA: 27.000 RSD + PDV

POČETAK: 22.09.2021
TRAJANJE: 3 dana
CENA: 32.000 RSD + PDV

POČETAK: 01.12.2021
TRAJANJE: 3 dana
CENA: 27.000 RSD + PDV