Predavači - Valentina Ivanić | Mokrogorska škola menadžmenta

Valentina Ivanić

Naučni saradnik, Ministarstvo za tehnološki razvoj RS
Valentina Ivanić je sertifikovani trener za oblast organizacione kulture, prema modelu Gerta Hofstedea. Svrha modela je da unapredi konkurentnost preduzeća i institucija koje posluju u međukulturalnom ambijentu. Oblasti njenog interesovanja su konkurentnost i kultura kao faktor makro i mikro konkurentnosti.

Valentina Ivanić je liderske veštine sticala tokom dvadesetgodišnjeg iskustva u osnivanju i vođenju institucija kao što su Centar za strateška ekonomska istraživanja i Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine.

Organizacione veštine je sticala tokom organizovanja velikog broja okruglih stolova sa više od nekoliko hiljada učesnika, sa ciljem predstavljanja rezultata istraživanja dobijenih kroz rad međunarodnih timova koje je vodila. Organizovala je desetine seminara, treninga i predavanja sa više od 700 učesnika na temu Upravljanja projektnim ciklusom kao i na temu Upravljanja organizacionim promenama.

Istraživačke veštine je sticala tokom dvadesetogodišnjeg iskustva u organizovanju međunarodnih timova i publikovanju izveštaja kao što su Ekonomska predviđanja za republiku Srbiju,  Poslovni Barometar za  AP Vojvodinu.

Naučni je saradnik u oblasti društvenih nauka. Naučno zvanje je dobila od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Objavila je više od 70 naučnih radova i preporuka za vođenje javnih politika.

Životni moto joj je: Res non verba