Menadžment prodaje

Menadžment prodaje

467.640,00 RSD + PDV

In stock

467.640,00 RSD + PDV

OBAVEZNI MODULI
OSNOVNI MENADŽMENT
FINANSIJSKI MENADŽMENT
MARKETING MENADŽMENT
PRIMENJENA EKONOMIJA

IZBORNI MODULI
STRATEŠKA ULOGA PRODAJNE ORGANIZACIJE
RAZVOJ PRODAJNOG TIMA
VOĐENJE PRODAJNE ORGANIZACIJE
UTVRĐIVANJE EFEKTIVNOSTI I PERFORMANSI PRODAJNOG TIMA
MENADŽMENT KLJUČNIH KUPACA
MENADŽMENT KATEGORIJA, TRGOVINSKI MARKETING I TRENDOVI U MALOPRODAJI
PRODAJNE VEŠTINE I MALOPRODAJA
KOMERCIJALNO PREGOVARANJE

Mogućnost plaćanja na 36 rata po 12.990,00 dinara
PLAĆANJE NA RATE

Kategorija:
Pregled korpe

Opis

Program prodajni menadžment će vam omogućiti ovladavanje znanjima i veštinama iz različitih oblasti upravljanja prodajom, te kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obezbediti kompetencije za primenu najsavremenijih prodajnih koncepata u svakodnevnom radu i omogućiti vam da postanete profesionalac u prodaji.

Na osnovu velikog praktičnog iskustva predavača, najnovijih istraživanja i trendova u razvoju lokalnog i međunarodnog maloprodajnog tržišta, te praktičnih studija slučaja i vežbi u kojima će se koristiti savremeni prodajni alati, učesnici će biti u mogućnosti da ovladaju procesima upravljanja prodajom, organizacijom i kupcima, a sve sa ciljem uspešnog ostvarivanja prodajnih i rezultata profitabilnosti.
Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz upotrebu studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog okruženja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspeh prodajnog nastupa preduzeća na tržištu.

Izborom četri prodajna predmeta po „vašoj meri“, iz grupe od 8 ponuđenih, sami ćete se opredeliti za jačanje specifičnih zanja i veština iz pojedinih oblasti prodajnog menadžmenta (npr. strateška uloga prodajne organizacije, upravljanje kljičnim kupcima, komercijalno pregovaranje, itd).
Program će vas direktno usmeriti na različite oblasti prodajnog menadžmenta i time ćete razviti sposobnost da analizirate kompleksne prodajne situacije i donosite složene prodajne odluke, razumete sve funkcije prodajne organizacije i prodajnog procesa, kreirate nove izvore prihoda i profita, te steknete sposobnost da upravljate prodajnim procesima, portfoliom kupaca i ljudima u prodajnoj organizaciji.

OSNOVNI MENADŽMENT
POČETAK: 21-25.02.2022.
TRAJANJE: 4 dana
MESTO: Mokra Gora

FINANSIJSKI MENADŽMENT
POČETAK: 20-24.06.202-21.
TRAJANJE: 4 dana
MESTO: Mokra Gora

MARKETING MENADŽMENT
POČETAK: 03-07.10.2022.
TRAJANJE: 4 dana
MESTO: Mokra Gora

PRIMENJENA EKONOMIJA
POČETAK: 14-18.11.2022.
TRAJANJE: 4 dana
MESTO: Beograd

STRATEŠKA ULOGA PRODAJNE ORGANIZACIJE
RAZVOJ PRODAJNOG TIMA
VOĐENJE PRODAJNE ORGANIZACIJE
UTVRĐIVANJE EFEKTIVNOSTI I PERFORMANSI PRODAJNOG TIMA
MENADŽMENT KLJUČNIH KUPACA
MENADŽMENT KATEGORIJA, TRGOVINSKI MARKETING I TRENDOVI U MALOPRODAJI
PRODAJNE VEŠTINE I MALOPRODAJA
KOMERCIJALNO PREGOVARANJE

Možda će vam se svideti …