Preduzetništvo

Preduzetništvo • Specijalizovani programi @ Mokrogorska

Preduzetništvo

90.000,00 RSD + PDV

Ocenite i poručite

90.000,00 RSD + PDV

Datum održavanja:
11 – 15. septembar 2023.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Opis

Preduzimljivost je najskuplja osobina koju možemo da razvijemo kod pojedinaca ili organizacija. Ona u sebi uključuje motivisanost, volju i spremnost da na jednom izazovu radimo bez obzira na prepreke.

Na ovom programu ćemo pokriti tri važne teme iz ove oblasti. Prvo, ćemo obraditi koncept „preduzetničkog duha“, veze i odnose u upravljanju ljudima, u vođenju ljudi i stvaranju projekata i poduhvata koji do tada nisu postojali i predstavljaju logističku podršku za inoviranje. Drugo, obradićemo oblast uvođenja preduzetništva u okvirima postojećih organizacija kroz unutrašnje preduzetništvo (eng. intrapreneurship) uz podršku alata koji mogu da nam omoguće da stimulišu preduzetništvo u organizacijama. Treće, savladaćemo sve faze jednog preduzetničkog poduhvata od nastanka ideje do njene realizacije.

Na kraju ćemo obraditi izazove sa kojima se srećemo prilikom preduzetničkog poduhvata, bez obzira da li se radi o korporativnom ili „start up“ preduzetništvu i podeliti sa učesnicima programa korisne alate koje mogu da koriste u realnim situacijama.

Podjednako je važan za pojedince, startapove ili zrele organizacije. Taj odnos je agilan, inicira promene i donosi unapređenja. Ekonomski razvijena društva odavno stimulišu od školskog uzrasta razvoj preduzemljivosti, kao kulturnu osobinu i društvenu vrednost.