FINANSIJSKI MENADŽMENT

Datum održavanja:
12 - 16. oktobar 2020.
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Cena:
80.000 RSD + PDV

PROGRAM FINANSIJSKI MENADŽMENT

Finansije su kičmeni stub poslovanja – preduslov za svaku dalju poslovnu aktivnost. Prvenstveno, moramo razumeti finansije i položaj u kom se naša organizacija nalazi kroz analizu internih i eksternih finansijskih izveštaja. Kada razumemo šta se odvija u našoj organizaciji na planu finansija, onda možemo upravljati, optimizovati i unaprediti svoje finansijsko poslovanje. Odgovoran pristup razumevanju i upravljanju finansijama jedne organizacije može u velikoj meri unaprediti rezultate kompanije.

Kakve će ekonomsko – finansijske posledice biti po završetku pandemije? Gde su tu domaće kompanije? Po listi prioriteta, šta se prvo žrtvuje u kriznim situacijama, sa finansijskog aspekta? Na koji način obezbediti opstanak preduzeća?

Koja je uloga cash flowa u trenutnoj situaciji, gde smo svi pogođeni krizom? Kako da opstanu kompanije koje ne raspolažu istim? Koja je uloga zaliha u tim situacijama? Šta se dešava sa obavezama prema dobaljačima, kupcima, zaposlenima…? Sve ovo su pitanja koja igraju ključnu ulogu u datoj situaciji. Program Finansijski menadžment pružiće vam širu sliku poslovanja i naučiti vas da držite konce u svojim rukama, koliko god da su okolnosti teške i nepredvidive.

Zašto su multinacionalne korporacije tako superiornije u odnosu na druge i šta ih čini tako moćnim, pored velikog kapitala koji imaju? Odgovore na ova pitanja dobićete kroz konkretne primere iz praksi takvih kompanija koje su razvile sisteme internih kontrola, procese i procedure, ERP na način da u pravo vreme imaju „klikom na dugme“ izveštaje koji su im potrebni da bi pravovremeno doneli adekvatnu poslovnu odluku. Kako prave godišnje budžete i kako kreiraju interne izveštaje za menadžment, kako da procene da li se isplati investirati u neki poslovni poduhvat ili ne, zašto je keš kralj i jedini pravi kriterijum cilja?

Pored osvrta na najbolje modele iz prakse, pravimo i paralelu sa domaćim zakonodavstvom i sistemom izveštavanja, kao što su godišnji izveštaji APR-u, izveštaji nezavisnog revizora, poreske prijave i poreski izveštaji.  Program obrađuje teoriju i praksu finansijskog menadžmenta, razliku između knjigovodstva, finansijskog računovodstva i finansijskog menadžmenta kao i osnove bilansa stanja, uspeha i novčanih tokova.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM FINANSIJSKI MENADŽMENT

Učesnici će biti u prilici da stiču znanja kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, kao i konkretne poslovne situacije i studije slučaja. Modul je namenjen menadžerima koji žele da saznaju više na temu uloge finansijskog menadžmenta. Dosadašnji učesnici programa su menadžeri finansija, kontrolinga, plana i analize, administracije i računovodstva. 

Dakle, nakon odslušanog programa bićete u stanju da razaznate da li je nešto dobro ili loše i ako je dobro (ili loše) zašto je to tako! Ovo je veoma bitna spoznaja jer danas, mnogi biznisi, tačnije njihov menadžment, u različitim fazama razvoja nisu svesni zašto su tu gde jesu i kako iz tog stanja da pređu na neki drugi, željeni nivo.

TEME PROGRAMA FINANSIJSKI MENADŽMENT

  • Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja
  • Kontroling
  • Osnovni pokazatelji uspešnosti poslovanja
  • Alati za analitiku (savremeni alati)
  • Najbolje prakse u finansijskom poslovanju
  • Trendovi i digitalizacija finansijskog upravljanja
  • Međuljudske veštine u finansijskom sektoru

Modul počinje 12.10.2020. i traje do 16.10.2020.

CENA PROGRAMA

80.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Milenko Andrić
Rukovodilac menadžment programa
E-mail: milenko.andric@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-093

Predavači

Predrag Kudra
finansijski direktor, Fresenius Medical Care Srbija
Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo. Poseduje više od 16 godina iskustva u oblastima finansija, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga i razvoja poslovanja uglavnom u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.
Ana Glintić, menadžer finansija, Delta Agrar doo Beograd
„Pohađanje programa Finansijski menadžment pruža kvalitetno koncipiranu i sažetu obuku o važnosti pozicije finansijskog direktora u kompaniji. Takođe, nudi praktična uputstva na koji način i pomoću kojih alata se može meriti uspeh same kompanije, zatim konkurencija kao i doneti najbolja odluka u vezi sa budućim investiranjem raspoloživih sredstava. Sagledavanje rezultata i uspeha kompanije iz više uglova (finansijskog direktora, generalnog direktora ili bankarskog sektora) koje je obuhvaćeno je nešto što mi se najviše dopalo i svakako obogatilo znanje stečeno u dosadašnjoj karijeri. Program je koristan i preporučljiv kako za finansijere, tako i za sve one koji imaju ambicija da napreduju, dostignu liderske pozicije u svojim oblastima rada i na najbolji način upravljaju i donose odluke za svoju firmu.”
Ana Glintić, menadžer finansija, Delta Agrar doo Beograd

Vivaldi u nama

Vivaldi u nama Više od 700 govornika i više hiljada učesnika na Vivaldi Forumima ima neki svoj doživ...
Pročitaj