FINANSIJSKI MENADŽMENT

Datum održavanja:
22 - 26. jun 2020.
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Cena:
80.000 RSD + PDV

O programu Finansijski menadžment

Program Finansijski menadžment ima za cilj da učesnici programa usvoje znanja savremenog finansijskog poslovanja. Učesnici će biti u prilici da stiču znanja kroz interaktivan rad i konstruktivne povratne informacije predavača, kao i konkretne poslovne situacije i studije slučaja.

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo informacije   

Program obrađuje teoriju i praksu finansijskog menadžmenta, razliku između knjigovodstva, finansijskog računovodstva i finansijskog menadžmenta kao i osnovne koncepte funkcionisanja godišnje poreske prijave poreza na dobit.

Učesnici programa

Modul je namenjen menadžerima koji žele da saznaju više na temu uloge finansijskog menadžmenta. Dosadašnji učesnici programa su menadžeri finansija, kontrolinga, plana i analize, administracije i računovodstva.

Teme

  • Razumevanje i analiza finansijskih izveštaja
  • Kontroling
  • Osnovni pokazatelji uspešnosti poslovanja
  • Alati za analitiku (savremeni alati)
  • Najbolje prakse u finansijskom poslovanju
  • Trendovi i digitalizacija finansijskog upravljanja
  • Međuljudske veštine u finansijskom sektoru

Modul počinje 22.06.2020. i traje do 26.06.2020.

Cena*: 80.000 RSD + PDV
* U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
**Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

 

Predavači

Predrag Kudra
finansijski direktor, Fresenius Medical Care Srbija
Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo. Poseduje više od 16 godina iskustva u oblastima finansija, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga i razvoja poslovanja uglavnom u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.
Ana Glintić, menadžer finansija, Delta Agrar doo Beograd
„Pohađanje programa Finansijski menadžment pruža kvalitetno koncipiranu i sažetu obuku o važnosti pozicije finansijskog direktora u kompaniji. Takođe, nudi praktična uputstva na koji način i pomoću kojih alata se može meriti uspeh same kompanije, zatim konkurencija kao i doneti najbolja odluka u vezi sa budućim investiranjem raspoloživih sredstava. Sagledavanje rezultata i uspeha kompanije iz više uglova (finansijskog direktora, generalnog direktora ili bankarskog sektora) koje je obuhvaćeno je nešto što mi se najviše dopalo i svakako obogatilo znanje stečeno u dosadašnjoj karijeri. Program je koristan i preporučljiv kako za finansijere, tako i za sve one koji imaju ambicija da napreduju, dostignu liderske pozicije u svojim oblastima rada i na najbolji način upravljaju i donose odluke za svoju firmu.”
Ana Glintić, menadžer finansija, Delta Agrar doo Beograd

Predictive index

MOKRA GORA SCHOOL OF MANAGEMENT announces strategic partnership with PREDICTIVE ADVANTAGE On 1st Jan...
Pročitaj

O upravljanju

Opšte pravilo u organizacijama je da na 10 izvršilaca dolazi 1 rukovodilac. To znači da ćemo najčešć...
Pročitaj