Kako sačuvati likvidnost?

Datum održavanja:
30. 04. 2020. (2 x 90 minuta)
Mesto održavanja:
On line
Cena:
28.000 RSD + PDV

Ne dozvolite da Vaše preduzeće izgubi likvidnost u trenutnoj krizi!

Kome je namenjen program?

Program je namenjen preduzetnicima, vlasnicima mikro i malih preduzeća.

Koji je sadržaj programa?

Program ima dva dela.

  1. Vebinar za sve učesnike sa ciljem:
  • Upoznavanja sa finansijskim pojmom likvidnosti kroz strukturu bilansa stanja i racia likvidnosti.
  • Prikazivanje kakav efekat na likvidnost ima promena utrživosti zaliha, sporija naplata potraživanja ili promene rokova dobavljača.
  • Sa kakvim odlukama se sreće menadžer kada treba da popravi likvidnost.
  1. Savetodavni deo 1:1. Na bazi podataka o vašoj firmi uradili bi analizu likvidnosti vaše firme i identifikovali ključne tačke preko kojih bi trebali da upravljate i kontrolišete likvidnost svoje firme.

Koliko program traje?

Vebinar 90 minuta

Savetodavni deo 90 minuta

Ko je predavač?

Predavač i savetnik:  Marko Rodić, risk menadžer sa više od 10 godina iskustva u proceni rizika i finansisjkoj analizi. Trenutno radi u Credit Agricole Banci  na poziciji direktora sektora risk analize za pravna lica.

Tu smo za sva pitanja i sugestije:

Milenko Andrić, rukovodilac menadžment programa

milenko.andric@msm.edu.rs i 065 30 35 093

Predavač i poslovni savetnik

Marko Rodić
rukovodilac kreditnog rizika, Credit Agricole Srbija
Marko Rodić, dipliomirani ekonomista sa desetogodišnjim iskustvom u risk menadžmentu i corporate financu. Dosadašnje iskustvo vezano za privredu I bankarsvo.
Ne dozvolite da Vaše preduzeće izgubi likvidnost u trenutnoj krizi! Više info na milenko.andric@msm.edu.rs