Kako upravljati radnopravnim odnosima?

Datum održavanja:
30. 04. 2020. (90 minuta)
Mesto održavanja:
On line
Cena:
5.900 RSD + PDV

KAKO UPRAVLJATI LJUDSKIM RESURSIMA U VREME KRIZE I SAČUVATI IH ZA „DAN POSLE“?

Proglašenje pandemije Covid-19, koje je rezultiralo potresima berzanskog poslovanja, zatvaranjem državnih granica i ograničenjem kretanja ljudi, robe i usluga, dovelo je do globalnih ekonomskih poremećaja koji se reflektuju na svetskom, regionalnom i domaćem tržištu sa nesagledivim posledicama u budućnosti, što se „domino-efektom“ nužno odražava na poslovanje bezmalo svih privrednih subjekata, kroz smanjenu produktivnost i nemogućnost generisanja poslovnog prihoda planiranim obimom i dinamikom. Kako produktivnost stoji u neposrednoj i tesnoj vezi sa kadrovskom strukturom preduzeća, u navedenim okolnostima svaki privrednik, kao poslodavac, neminovno počinje da razmatra održivost postojećeg organizacionog modela i troškova ljudskih resursa.

Ovaj program ima za cilj da pomogne poslodavcima da prevaziđu izazove upravljanja ljudskim resursima u okolnostima koje su, uprkos nemogućnosti tačne prognoze njihovog trajanja, razmera i posledica, ipak, kao takve, privremenog karaktera.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM? 

Program je namenjen rukovodiocima u čijoj je nadležnosti upravljanje ljudskim resursima i primena propisa iz oblasti radnog prava, prevashodno HR direktorima, direktorima pravnih službi i generalnim direktorima. Broj učesnika je ograničen na 15.

KOJI JE SADRŽAJ PROGRAMA? 

U okviru programa biće obrađena pitanja koja se najčešće javljaju u ovoj vrsti situacija i sa kojima se predavač susretao počev od momenta proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, odnosno mere koje je moguće preduzeti kako bi se organizacija rada prilagodila vanrednim okolnostima, optimizovali troškovi i istovremeno očuvala kvalitetna kadrovska struktura za budućnost.

U tom kontekstu, u prvom delu programa će biti obrađene mogućnosti i postupak reorganizacije rada kroz (1) rad od kuće, (2) upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo i (3) preraspodelu radnog vremena. U ovom delu programa biće pojašnjena razlika između upućivanja na plaćeno odsustvo zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog (član 116 Zakona o radu) i upućivanja na plaćeno odsustvo za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica (član 117 Zakona o radu), kao i pitanje osnova odsustva i visine naknade zaposlenima koji po različitim osnovima u vezi sa proglašenjem pandemije moraju odsustvovati sa rada.

U drugom delu programa biće obrađene mogućnosti i postupak privremenog umanjenja zarada, kroz linearna ili progresivna smanjenja zarada ili uvođenje minimalne zarade.

U trećem delu programa biće razmatrano da li je i pod kojim uslovima moguće troškove i organizaciju rada relaksirati kroz iskazivanje viška zaposlenih i otpuštanja po tom osnovu.

Konačno, u zavisnosti od preostalog vremena i interesovanja učesnika, na kraju programa će biti analizirane i ekonomske mere Vlade Republike Srbije koje se odnose na fiskalne podsticaje i subvencionisanje troškova zarada u visini minimalne zarade.

Po okončanju vebinara, svaki od učesnika bi trebalo da bude u mogućnosti da samostalno procenjuje celishodnost i mogućnost implementacije raspoloživih mera u sopstvenoj organizaciji, odnosno da nauči kako da kroz njihovo optimalno balansiranje savlada krizu danas i prevenira probleme koji bi mogli da nastanu sutra, kao posledica inertnosti ili ishitrenih odluka.

KOLIKO PROGRAM TRAJE? 

Ukupno trajanje: 2 radna sata

KO JE PREDAVAČ?

Predavač i savetnik: dr Ana Lazarević, dugogodišnji predavač u MŠM i senior partner u AOD „Lazarević&Pršić advokati“. Ana Lazarević je specijalista za radno pravo, sa ekstenzivnim iskustvom u savetovanju i zastupanju korporativnih klijenata u situacijama kriznog menadžmenta u oblasti ljudskih resursa, a doktorirala je na kolektivnim otpuštanjima zaposlenih i rešavanju radnih sporova koji proisteknu u vezi sa tim postupcima.

Tu smo za sva pitanja i sugestije:

Milenko Andrić, rukovodilac menadžment programa

milenko.andric@msm.edu.rs i 065 30 35 093

Predavač

dr Ana Lazarević
senior partner u AOD "Lazarević&Pršić advokati"
Predavač i savetnik: dr Ana Lazarević, dugogodišnji predavač u MŠM i senior partner u AOD "Lazarević&Pršić advokati". Dr Ana Lazarević je specijalista za radno pravo, sa ekstenzivnim iskustvom u savetovanju i zastupanju korporativnih klijenata u situacijama kriznog menadžmenta u oblasti ljudskih resursa, a doktorirala je na kolektivnim otpuštanjima zaposlenih i rešavanju radnih sporova koji proisteknu u vezi sa tim postupcima.
Sačuvajte vaše zaposlene za ''dan posle'' Više info na milenko.andric@msm.edu.rs