Komunikacija u kriznim situacijama

Datum održavanja:
30. 04. 2020. (2 X 90 minuta)
Mesto održavanja:
On line
Cena:
11.900 RSD + PDV

Pomozite zaposlenim da lakše komuniciraju tokom krize!

Ovaj program ima za cilj omogućavanje menadžerima i zaposlenima da razviju stepen samokontrole, prepoznaju izvore konflikta i preduprede eskalaciju emocija u cilju efikasnijeg i efektnijeg izvršavanja poslovnih aktivnosti, kao i sinergije sa poslovnim okruženjem čime se potvrđuju kompanijske vrednosti i kultura, koji se u doba krize nalaze na ispitu.

Sa krizom uvek dolazi i mogućnost pročišćenja svega onoga što nam je disfunkcionalno kako na individualnom tako i na poslovnom nivou.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM? 

Program je namenjen prvenstveno menadžerima i HR sektoru ali i svim zaposlenima koji žele da kvalitetnije upravljaju sobom i svojim okruženjem  u situacijama napetosti i krize.

KOJI JE SADRŽAJ PROGRAMA? 

Kroz dva grupna vebinara (90 minuta svaki) imaćete priliku da sveobuhvatnije razumete procese i interakcije koji se odvijaju u vreme krize na svim nivoima, kao i osnovne preduslove za njihovo konteiniranje. Takođe, prepoznavanjem u kojoj fazi krize se nalazite trenutno kao kolektiv, omogućiće vam da na efikasniji i produktivniji način komunicirate poruke i mere koje mogu izazvati otpore u kolektivu i uneti dodatnu nestabilnost.

KOLIKO PROGRAM TRAJE? 

Ukupno trajanje: 180 minuta

Tu smo za sva pitanja i sugestije:

Milenko Andrić, rukovodilac menadžment programa

milenko.andric@msm.edu.rs i 065 30 35 093

Predavač i poslovni savetnik

Tatjana Kljun
redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta
Tatjana Kljun, trener, konsultant, Geštalt kouč i psihoterapeut u superviziji, svoje dvadesetsedmogodišnje iskustvo rada na polju svih oblika kriznog komuniciranja, rada pod stresom i timske saradnje, stekla je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prevashodno radeći na pitanjima terorizma i organizovanog kriminala.
Pomozite zaposlenim da lakše komuniciraju u krizi! Više info na milenko.andric@msm.edu.rs