Marketing menadžment

Datum održavanja:
5 - 9. oktobar 2020.
Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora
Cena:
80.000 RSD + PDV

O programu Marketing menadžment

Marketing menadžment ima za cilj da učesnicima prenese neophodna znanja i veštine o samom pojmu marketinga, njegovoj integraciji, povezanosti i uticaju na poslovanje organizacije.
Koristeći dostupna istraživanja sa lokalnog i globalnog tržišta i savremene marketinške alate, učesnici će biti u mogućnosti da kreiraju efikasne marketinške strategije, sa ciljem obezbeđivanja dugoročno najbolje tržišne pozicije. Poseban osvrt prilikom planiranja marketing miksa biće na digitalnim marketing kanalima.

Učesnici programa

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da unaprede svoja znanja iz oblasti marketing menadžmenta. Predavanja prati mnoštvo odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog poslovanja, predstavljaju savremene tehnike i alate za efikasan i efektivan marketinški nastup.

Teme

Osnove marketinga – Sticanje osnovnih znanja o marketingu, kao osnov za dalje bavljenje marketingom. Ova tema obradjuje ključna znanja o samom pojmu marketinga, njegovim različitim koncepcijama, marketing okruženju, kao i o procesu upravljanja marketingom i marketing miksu.

Marketinška istraživanja – Upoznaje polaznike sa pojmom, svrhom i značajem marketing istraživanja. Koristimo se dostupnim istraživanjima i analizala lokalnog i globalnog tržišta. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketing istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja vezana za istraživanje tržišta, potrošača i konkurencije.

Marketing strategija – Znanja i veštine neophodne za razumevanje i kreiranje efikasne marketinške strategije. Fokusira se na svrhu i funkciju marketinške strategije, kao i na njegov odnos prema tržištu, konkurentima i potrošačima, sa ciljem obezbedjivanja dugoročno najbolje tržišne pozicije.

Planiranje i segmentacija tržišta – Upoznaje se pojam tržišta, segmentacije i izbora ciljnog tržišta. Polaznici se upoznaju sa pozicioniranjem proizvoda i strategijama pozicioniranja, kao i sa tržišnim segmentima. Proces kreiranja proizvoda ili usluga prema željama i potrebama kupaca.

Ponašanje potrošača – Veštine neophodne za razumevanje ponašanja potrošača, na finalnom i poslovnom tržištu. Razumevanje potreba i faktora koji utiču na njihovo ponašanje, kao i na proces donošenja odluka o kupovini.

Digitalni marketing – Ova tema obradjuje analizu lokalnog i globanog tržišta digitalnog marketinga uz studije slujača najboljih praksi. Polaznici će steći veštine i praktična znanja koje im omogućava izbor najefektivnijeg i najefikasnijeg kanala digitalnog marketinga za ostvarivanje ciljeva njihove marketinške strategije. Posebna pažnja biće posvećena taktikama i realizaciji performance marketing i lead generation kampanja.

Marketing planiranje – Polaznici se upoznaju sa značajem i tehnikama koje ih osposobljavaju za samostalno planiranje marketinških aktivnosti – od strategije do razičitih modela marketing planiranja.

Marketing miks u praksi – Znanja i najbolje studije slučaja iz prakse, koje jasno demonstriraju način kontrolisanja elementarnih varijabli marketinga 4P: cena (price), proizvod (product), promocija (promotion) i distribucija (place).

Integrisane marketing aktivnosti – Predstavljaju se osnovni koncepti i principi u realizaciji integrisanih marketinških aktivnosti. Kroz studije slučaja, polaznici stiču znanja o odabiru efikasnog marketing miksa, komunikacionih kanala i frekvencije marketinških aktivnosti. Posebna pažnja će biti usmerena na smisao funkcije marketinga u celokupnoj poslovnoj organizaciji.

Modul počinje 05.10.2020. i traje do 9.10.2020.

Cena*: 80.000 RSD + PDV

Dodatne informacije o programu:
Milenko Andrić
Rukovodilac menadžment programa
E-mail: milenko.andric@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-093

*Strateški partneri, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

**Ukoliko se program održava u Mokroj Gori, potrebno je da sami rezervišete smeštaj u hotelu Mećavnik (http://mecavnik.info/kategorija/smestaj/) gde možete odabrati odgovarajuću dostupnu sobu. Mokrogorska škola menadžmenta je za učesnike programa obezbedila 20% popusta na redovne cene istaknute na sajtu hotela Mećavnik.

Predavači

Darko Lukić
osnivač i direktor, AMMC
Darko Lukić je marketing, menadžment i prodajni konsultant, trener, predavač i govornik na regionalnim konferencijama. Svoje dvadesetjednogodišnje radno iskustvo u privredi, prenosi kroz programe iz oblasti tradicionalnog i digitalnog marketinga, menadžmenta ključnih kupaca, prodaje, vođenja, motivacije, itd.
Milica Baltić, Generali Osiguranje Srbija ad, Direktor sektora za servis klijenata
“Posle vrlo pozitivnog iskustva koji nosim sa programa Liderstvo i strategija koji sam pohađala 2017. godine, sa vrlo visokim očekivanjima sam krenula u program Marketing menadžment. Na mene, kao nekog ko se ne bavi marketingom primarno ali željna znanja i veština koje ću uspeti da primenim i povežem sa Customer experience-om, program Marketing menadžment je ostavio poseban utisak iz nekoliko razloga: - U potpunosti je prilagođen svim polaznicima, bez obzira da li su eksperti ili početnici; - Nastava je organizovana tako da većinu znanja stičete kroz praktične primere i interakciju svih učesnika, što mislim da je od ključnog značaja za usvajanje istih; - Posvećeni predavači, kako tokom samih modula, tako i nakon njih. Njihove stručne preporuke i smernice su bile od velikog značaja za neke dalje aktivnosti koje sam sprovodila u matičnoj kompaniji; - Sama organizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti je bila perfektna i po meri polaznika, bez osećaja opterećenja ili umora. Za svaku preporuku. Jedva čekam neko novo naše druženje i razmenu znanja i iskustva!”
Milica Baltić, Generali Osiguranje Srbija ad, Direktor sektora za servis klijenata