Menadžment ljudskih resursa

Datum održavanja:
10 - 14. maj 2021.
Mesto održavanja:
Kampus Mokra gora
Cena:
80.000 RSD + PDV

PROGRAM MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Učesnici programa će tokom četvorodnevne obuke naučiti efektivne načine strateškog upravljanja ljudskim resursima – od selekcije kadrova, preko njihovog razvoja i nagrađivanja, napredovanja u karijeri do principa i značaja funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.

Učesnici će razumeti sve segmente upravljanja ljudskim resursima, osposobiti se da obave stručan i strukturisan odabir zaposlenih, da postavljaju realne i izazovne ciljeve, da prate i ocenjuju radni učinak zaposlenih i na osnovu toga ih nagrađuju. Uz to, usvojiće osnovna znanja o pravnom okviru u oblasti upravljanja kadrovima, zapošljavanja i otpuštanja zaposlenih.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Modul je namenjen HR menadžerima, HR profesionalcima nadležnim za razvoj ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru, direktorima i/ili vlasnicima privrednih društava koji upravljaju ljudskim resursima.

Predavanja prati mnoštvo primera iz dugogodišnje prakse predavača. Na slikovit i jasan način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i međunarodnog biznisa, u interakciji sa polaznicima i različite radionice koje predstavljaju realne primere iz privrede, učesnicima će biti približen pojam HR i njegova funkcija u kompaniji.

TEME PROGRAMA MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Modul počinje 10.05.2021. i traje do 14.05.2021.

CENA PROGRAMA

80.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Nemanja Gavrilović
Rukovodilac profesionalnih programa
E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-073

Predavači

Nataša Stamenković
vodeći predavač za oblast ljudski resursi
Nataša Stamenković, psiholog po obrazovanju, učitelj po opredeljenju. Karijeru započela u neizmernom zadovoljstvu i nezaboravnom iskustvu, kao školski psiholog u jednoj seoskoj osnovnoj skoli.
Ana Lazarević
senior partner u AOD "Lazarević&Pršić advokati"
Predavač i savetnik: dr Ana Lazarević, dugogodišnji predavač u MŠM i senior partner u AOD "Lazarević&Pršić advokati". Dr Ana Lazarević je specijalista za radno pravo, sa ekstenzivnim iskustvom u savetovanju i zastupanju korporativnih klijenata u situacijama kriznog menadžmenta u oblasti ljudskih resursa, a doktorirala je na kolektivnim otpuštanjima zaposlenih i rešavanju radnih sporova koji proisteknu u vezi sa tim postupcima.
Marija Simov, HR specijalista, Carlsberg Srbija doo
Programom sam zaista prezadovoljna, agendom, organizacijom, smeštajem ambijentom… Predavanja i teme koje smo prolazili su zaista bile značajne, mislim da smo sve ključne tačke koje se tiču HR aktivnosti prošli. Teme su bile dobro raspoređene i mislim da kada bih ponovo nešto novo naučila kada bih prisustvovala istom seminaru. Kao 2 najkorisnije stvari izdvojila bih razmenu iskustva sa drugim kolegama i studije slučajeva na kojima smo radili u timovima. Mnogo znači deljenje dobrih praksi sa kolegama koje su u drugim firmama, mislim da smo dosta toga jedni od drugih naučili, tokom samih predavanja, ali i tokom neformalnijih okupljanja. Tu sam dobila mnogo ideja koje ćemo usvojiti kod nas u firmi (npr. Dan otvorenih vrata, rad od kuće…).
Marija Simov, HR specijalista, Carlsberg Srbija doo
Danijela Bošković, HR business partner, Yuhor – Delta Holding
S obzirom da sam početnik na poziciji HR business partnera, obuka je bila od velikog značaja za mene, jer sam imala mogućnost da čujem mnogo toga što će doprineti mom daljem razvoju. Predavači su bili savršeni, pristupačni i davali su nam dosta smernica, kako bi nam što više približili teme o kojima smo diskutovali. Diskusija otvara mnoga polja i pogađa u metu sa svojim praktičnim primerima. Svima preporučujem ovaj program!
Danijela Bošković, HR business partner, Yuhor – Delta Holding