Poslovno pregovaranje

Datum održavanja:
17 - 18. jun 2020.
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Cena:
40.000 RSD + PDV

O programu Poslovno pregovaranje

Pregovaranje se uči kroz praksu. Program Poslovno pregovaranje će vam pružiti alate za definisanje ključnih pregovaračkih tačaka, identifikovanje pregovaračkih mogućnosti kada ih drugi ne vide, prepoznavanje različitih modela manipulacije i adekvatno reagovanje.

Učesnici će naučiti principijalno pregovaranje, win – win, harvardski model, poštujući etiku, gradeći dugoročno dobre odnose sa drugom stranom.

Učesnici programa

Ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, zastupaju svoje stavove i stavove organizacije i uspešnim pregovaranjem žele da efikasnije postižu zacrtane ciljeve.

Teme programa

 • Osnove pregovaranja
 • Elementi i proces pregovaranja
 • Priprema za pregovore
 • Interno pregovaranje (unutar poslovnih organizacija)
 • Pregovarački odnos dobavljač-klijent
 • Strategije i stilovi u pregovaranju
 • Moć u pregovaranju
 • Emocije u pregovaranju
 • Međukulturno pregovaranje
 • Stilovi i tipovi pregovarača
 • Komunikacija i pregovaranje

Program počinje 17.06.2020. i traje do 18.06.2020.

Cena*: 40.000 RSD + PDV

*Strateški partneri, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Predavači

Bojan Kostandinović
osnivač i redovni predavač, Mokrogorska škola menadžmenta
Dr Bojan Kostandinović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i diplomirani inženjer mašinstva iz oblasti motornih vozila.
Dragana Krstić, Direktor sektora za CC&CRM rešenja, Saga doo
Program “Poslovno pregovaranje” ogranizovano od strane Mokrogorske škole managementa mi je pružilo saznanje da pregovaranje nije “bauk” i da se spoznajom osnovnih principa, veština i alata, a potom i primenom u praksi, sve može savladati i unaprediti. Prolazeći kroz teme kao što su Osnove pregovaranja, Strategije i stilovi u pregovaranju, Moć i emocije u pregovaranju, idr, igrajući se kroz praktične vežbe i primere, na kraju obuke postala sam još više svesna svog pregovaračkog profila, uslova potrebnih za postizanje prihvatljivog sporazuma za strane koje učestvuju u pregovaranju, i unapredila svoje lične veštine komunikacije. Ono što dodatno izdvaja ovaj program i MŠM od drugih škola jesu njeni predavači. Predavači su posvećeni i prilagođavaju se polazniku, daju primere pogodne za oblast koja je ključna za polaznika i stvaraju prijatnu i prijateljsku atmosferu u kojoj je zadovoljstvo raditi. Entuzijazmom i nesebičnim prenošenjem znanja čine da ova oblast postane i ostane zanimljiva i vredna daljeg istraživanja. S moje strane sve preporuke za ovu obuku i MŠM školu.
Dragana Krstić, Direktor sektora za CC&CRM rešenja, Saga doo