Poslovno pregovaranje

Datum održavanja:
17 - 18. jun 2021.
Mesto održavanja:
Kampus Beograd
Cena:
40.000 RSD + PDV

PROGRAM POSLOVNO PREGOVARANJE

Savremeni trendovi, ali i okolnosti u kojima danas poslujemo, nameću nam korišćenje novih pristupa u poslovanju, a naročito u odnosima koje u tom poslovanju ostvarujemo. Mnogi koncepti koji su važili decenijama, preko noći gube na svom značaju i usvajaju se neki potpuno novi, moderniji, prilagođeni trenutnim situacijama. Ovakav pristup je izuzetno izražen u komunikaciji, ostvarivanju međuljudskih odnosa, prodaji, a posebno u poslovnom pregovaranju.

Pregovaranje je proces komunikacije kroz koji učesnici prevazilaze razlike i konflikte i pokušavaju da postignu sporazum na dobrobit svih uključenih strana. Okolnosti sa kojima se susrećemo u toku pregovora definišu naš nastup. Samim tim ne postoji standardizovano rešenje za izlazak iz pregovora kao pobednik. Iako nam često ne izgleda tako, veliki deo ishoda pregovora je u našim rukama  – na nama je da odaberemo adekvatnu vrstu, strategiju i nastup pregovora.

Teško vam je da uspostavite kontakt sa novim klijentima i partnerima? I kada to učinite, ne uspevate dugoročno da ga održite? Čini vam se da je svaki novi pregovor poseban izazov? Da strategija pregovaranja sa jednim, ne mora nužno da bude primenjiva na drugog klijenta? Imate osećaj da po završetku pregovora uvek dolazite do win – lose situacije, gde ste vi na strani gubitka? Sve ovo su izazovi sa kojima se suočavaju domaći preduzetnici.

Poboljšanje odnosa sa klijentima, slušanje, razumevanje njihovih potreba i mogućnosti, stvaranje atmosfere gde svi dobijaju i gde je cilj stvoriti partnerski odnos neke su od tema programa. Korišćenje verbalne i neverbalne komunikacije, pregovaranje sa različitim tipovima pregovarača, pregovaranje sa teškim klijentima, etika i mudrsot u pregovaranju, korišćenje različitih tehnika i pristupa pregovaranja neke su od ključnih stvari koje ćete na programu naučiti.

Program Poslovno pregovaranje je baziran na dugogodišnjem iskustvu predavača u različitim oblastima poslovanja. Sa svoje tri poslovne karijere predavač polaznicima kroz mnoštvo primera iz lične prakse pruža mogućnost da učestvuju u velikom broju pregovaračkih procesa iz potpuno drugačijih sfera poslovanja. Na ovaj način se pregovaranje može sagledati iz različitih uglova, sa različitih strana i tako mu se na programu i pristupa.

Pregovaranje se uči kroz praksu. Praktični primeri koji se kao vežbe, igre uloga (Role Play) ili studije slučaja (Case Study) koriste preuzete su iz prakse najboljih domaćih ili internacionalnih kompanija kao što su Mercedes-Benz, Apple, Facebook, General Electric, Virgin, AliExpres i slično.

KOME JE NAMENJEN PROGRAM POSLOVNO PREGOVARANJE

Ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, zastupaju svoje stavove i stavove organizacije i uspešnim pregovaranjem žele da efikasnije postižu zacrtane ciljeve.

TEME PROGRAMA POSLOVNO PREGOVARANJE

  • Kako se pripremiti za proces pregovora koristeći najsavremenije tehnike i alate?
  • Kako u današnjem poslovnom okruženju odabrati i primeniti pravi stil pregovaranja? 
  • Kako odabrati i primeniti odgovarajuću strategiju za pregovaranje?
  • Kako iskoristiti svoju moć koju imamo u pregovaračkom procesu?
  • Korišćenje emocija u pregovaranju i njihova snaga.
  • Razumevanje različitih kultura naroda u procesu pregovaranja – međukulturno pregovaranje.
  • Pregovaranje sa teškim klijentima – prilika da eventualni potencijalni konflikt pretvorite u saradnju.
  • Prepoznavanje različitih tipova pregovarača i pregovaranje sa njima.

Modul počinje 17.06.2021. i traje do 18.06.2021.

CENA PROGRAMA

40.000 RSD + PDV

KONTAKT OSOBA

Nemanja Gavrilović
Rukovodilac profesionalnih programa
E-mail: nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-073

Predavači

Bojan Kostandinović
vodeći predavač za oblast strategijski menadžment
Dr Bojan Kostandinović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti strategijskog menadžmenta, magistar tehničkih nauka iz oblasti industrijskog inženjerstva i diplomirani inženjer mašinstva iz oblasti motornih vozila.
Dragana Krstić, Direktor sektora za CC&CRM rešenja, Saga doo
Program “Poslovno pregovaranje” ogranizovano od strane Mokrogorske škole managementa mi je pružilo saznanje da pregovaranje nije “bauk” i da se spoznajom osnovnih principa, veština i alata, a potom i primenom u praksi, sve može savladati i unaprediti. Prolazeći kroz teme kao što su Osnove pregovaranja, Strategije i stilovi u pregovaranju, Moć i emocije u pregovaranju, idr, igrajući se kroz praktične vežbe i primere, na kraju obuke postala sam još više svesna svog pregovaračkog profila, uslova potrebnih za postizanje prihvatljivog sporazuma za strane koje učestvuju u pregovaranju, i unapredila svoje lične veštine komunikacije. Ono što dodatno izdvaja ovaj program i MŠM od drugih škola jesu njeni predavači. Predavači su posvećeni i prilagođavaju se polazniku, daju primere pogodne za oblast koja je ključna za polaznika i stvaraju prijatnu i prijateljsku atmosferu u kojoj je zadovoljstvo raditi. Entuzijazmom i nesebičnim prenošenjem znanja čine da ova oblast postane i ostane zanimljiva i vredna daljeg istraživanja. S moje strane sve preporuke za ovu obuku i MŠM školu.
Dragana Krstić, Direktor sektora za CC&CRM rešenja, Saga doo