Profesionalni nivo (MBA)

Početak modula:
februar i avgust
Mesta održavanja:
Kampus Mokra Gora i Kampus Beograd
Cena:
480.000 RSD + PDV

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo

Profesionalni program upravljanja poslovanjem je prvi javno priznati program ovog tipa od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti neformalnog obrazovanja odraslih.
Po međunarodnoj klasifikaciji ovaj program spada u klasu programa Professional Master of Business Administration MBA.

Program se zasniva na ,,zanatskim” znanjima i veštinama u ključnim oblastima upravljanja. Kombinuje savremene koncepte i alate primenljive u malim i srednjim preduzećima, ali i u velikim sistemima u privatnom i javnom sektoru.
Kroz MBA program Mokrogorske škole menadžmenta studenti će steći veštine koje treba da poseduju svi uspešni menadžeri i preduzetnici. Program se održava u kampusima Mokrogorske škole menadžmenta, u Beogradu i Mokroj gori.

Profesionalni MBA se sastoji od 9 tematskih modula od kojih student treba da završi 4 obavezna i 2 izborna predmeta u periodu od 3 godine. Student module bira u dogovoru sa mentorom. Svaki od predmeta moguće je pohađati i kao poseban modul.
Posle svakog modula studenti pišu esej, a po okončanju svih 6 modula završni rad.

Javno priznati program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo je javno priznati program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Učesnici programa

Namenjen je menadžerima na svim nivoima upravljanja i preduzetnicima koji nemaju formalno obrazovanje iz oblasti poslovanja.

Kriterijumi za prijem:

Upravljačko ili preduzetničko iskustvo minimum 3 godine
Spremnost na disciplinovan i zahtevan rad na sebi
Intervju sa programskim direktorom
Ovaj program ima dva upisna roka.
U februaru i avgustu.

Moduli

Upravljanje poslovanjem – profesionalni nivo Mokrogorske škole menadžmenta obuhvata 8 različitih modula u kojima studenti uče o makroekonomiji i mikroekonomiji, finansijama, menadžmentu, marketingu, ljudskim resursima, komunikacijskim veštinama, prezentacijskim veštinama, veštinama vođenja i pregovaranja.

Da bi kompletirao program student treba da položi 6 modula. Moduli:

 1. Menadžment (18 – 22. februar – prvi upisni rok; 26 – 30. avgust – drugi upisni rok)
 2. Menadžment komunikacija (18 – 22. mart 2019.)
 3. Menadžment ljudskih resursa (15 – 19. april 2019.)
 4. Finansijski menadžment (10 – 14. jun 2019.)
 5. Poslovno pregovaranje (05 – 06. septembar 2019.)
 6. Marketing menadžment (07 – 11. oktobar 2019.)
 7. Projektni menadžment (17 – 18. oktobar 2019)
 8. Liderstvo i strategija (28. oktobar – 01. novembar 2019.)
 9. Poslovna ekonomija (04 – 08. novembar 2019.)

Na kraju svakog modula studenti dostavljaju esej, a po završetku svih 6 modula podnose završni rad.
Studenti imaju mogućnost da pohađaju nastavu tempom koji je usklađen sa njihovim radnim obavezama i mogu da završe program u roku od tri godine od datuma upisa.

Akreditacija i sertifikati

Studenti koji uspešno završe program stiču:

 • profesionalnu diplomu koju dodeljuje Mokrogorska škola menadžmenta
 • diplomu koju izdaje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Cena programa
480.000 dinara + PDV . Mogućnost plaćanja u mesečnim ratama. Popust za plaćanje unapred.

* Moguće je pohađati pojedinačne module po ceni od 80.000 dinara, osim modula Poslovno pregovaranje čija je cena 40.000 dinara

* U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona na Mokroj Gori iznosi 5.000 din dnevno.

**Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.