Prolećni Vivaldi CEO forum

Dobro je biti CEO!

Datum održavanja:
19 - 21. jun 2020.
Mesto održavanja:
Mokra Gora
Cena:
27.000 RSD + PDV