Prolećni Vivaldi CEO forum

Dobro je biti CEO!

Datum održavanja:
25 - 27. mart 2020.
Mesto održavanja:
Mokra Gora
Cena:
27.000 RSD + PDV