Preduzetništvo

Datum održavanja:
11 - 15. septembar 2023.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
90.000 RSD + PDV

Preduzetništvo • Mokrogorska

Program preduzetništvo

Preduzimljivost je najskuplja osobina koju možemo da razvijemo kod pojedinaca ili organizacija. Ona u sebi uključuje motivisanost, volju i spremnost da na jednom izazovu radimo bez obzira na prepreke.

Na ovom programu ćemo pokriti tri važne teme iz ove oblasti. Prvo, ćemo obraditi koncept „preduzetničkog duha“, veze i odnose u upravljanju ljudima, u vođenju ljudi i stvaranju projekata i poduhvata koji do tada nisu postojali i predstavljaju logističku podršku za inoviranje. Drugo, obradićemo oblast uvođenja preduzetništva u okvirima postojećih organizacija kroz unutrašnje preduzetništvo (eng. intrapreneurship) uz podršku alata koji mogu da nam omoguće da stimulišu preduzetništvo u organizacijama. Treće, savladaćemo sve faze jednog preduzetničkog poduhvata od nastanka ideje do njene realizacije.

Na kraju ćemo obraditi izazove sa kojima se srećemo prilikom preduzetničkog poduhvata, bez obzira da li se radi o korporativnom ili „start up“ preduzetništvu i podeliti sa učesnicima programa korisne alate koje mogu da koriste u realnim situacijama.

Preduzetnički duh.

Podjednako je važan za pojedince, startapove ili zrele organizacije. Taj odnos je agilan, inicira promene i donosi unapređenja. Ekonomski razvijena društva odavno stimulišu od školskog uzrasta razvoj preduzemljivosti, kao kulturnu osobinu i društvenu vrednost.
Mokrogorska • logo

Teme programa Preduzetništvo

• Zašto je važno biti preduzimljiv?
• Da li imate preduzetnički duh i kako da ga razvijete?
• Preduzimljivost, menadžment i liderstvo
• Kako stvoriti preduzetnu kulturu u organizacijama?
• Kako se pravi jedan novi preduzetnički poduhvat?
• Gde najčešće grešimo?
• Šta su izazovi u preduzetništvu?
• Preduzetnički alati

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Preduzetničkog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program PREDUZETNIŠTVO

Marija Stojanović, rukovodilac profesionalnih programa

marija.stojanovic@msm.edu.rs

065 3035 073