Zlatko Mitić - Mokrogorska škola menadžmenta

Zlatko Mitić

Menadžment i liderstvo

Zlatko Mitić je završio Tehnički fakultet, a potom i MBA. Ima više od 20 godina menadžerskog iskustva, a od toga 15 godina u Sintelonu – Tarketu. Ima iskustva u menadžmentu u nekoliko različitih industrijskih grana.

Tokom svog profesionalnog rada, posetio je 25 zemalja, upoznao mnogo poslovnih ljudi i uspostavio puno poslovnih kontakata. Radio je u multinacionalnim i multikulturalnim timovima u Srbiji, Rusiji, Belgiji, Turskoj i drugim državama. Često sam bio aktivan i u zemljama istočne Evrope jer se služi i ruskim jezikom.

Biografija

Do sada je bio odgovoran za:

Organizovanje, upravljanje i unapređenje performansi i samog sistema – kao: direktor istraživanja i razvoja; direktor proizvodnje, održavanja i lina; generalni direktor,

Implementaciju lina i ISO standarda (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, ISO/TS 16949, HACCP) – serifikovan sam interni proverivač za ISO 9000,

Rukovođenjem preduzećem i procesima – pretežno u proizvodnim preduzećima,

Investicije i projekte,

Budžetiranje i stratifikaciju KPI-jeva,

Pregovaranje i nabavaku sirovina i opreme,

Istraživanje tržišta (različita polja – od tržišta opreme i sirovina do prodajnih tačaka),

Razvoj proizvoda – mašinsko tkanih tepiha

Neke markentiške aktivnosti (prodaja i lansiranje proizvoda),

Implementaciju nove opreme, novih proizvoda i računarskih programa (kao što je SAP),

Inervjuisanje i trening.

Član je Mense Srbije, oženjen i otac troje dece.

Ekspertiza

Menadžmentu u nekoliko različitih industrijskih grana.

Iskustvo

15 godina u Sintelonu - Tarketu.

Funkcija

Direktor, KOSTEL Automotive Group

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.