Ana Lazarević - Mokrogorska škola menadžmenta

Ana Lazarević

Ljudski resursi

Predavač i savetnik: dr Ana Lazarević, dugogodišnji predavač u Mokrogorskoj i senior partner u AOD “Lazarević&Pršić advokati”.

Dr Ana Lazarević je specijalista za radno pravo, sa ekstenzivnim iskustvom u savetovanju i zastupanju korporativnih klijenata u situacijama kriznog menadžmenta u oblasti ljudskih resursa, a doktorirala je na kolektivnim otpuštanjima zaposlenih i rešavanju radnih sporova koji proisteknu u vezi sa tim postupcima.


Biografija

Advokat dr Ana Lazarević rođena je u Beogradu, 03. oktobra 1971. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, sa prosečnom ocenom 9.58. Nakon dugogodišnjeg intenzivnog bavljenja radnim pravom, 2013. godine je upisala a 2019. uspešno završila doktorske studije na Pravnom fakultetu u Univerziteta u Beogradu, radno-pravni modul.

Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 1996. godine, a počev od 2005. godine je partner u advokatskoj kancelariji «Lazarević i Pršić advokati», jednoj od vodećih kancelarija u Republici Srbiji. Ekspertska oblast delovanja Ane Lazarević je radno pravo i kompletna problematika ljudskih resursa.

Ana Lazarević ima ekstenzivno iskustvo u rešavanju problema iz svih oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava. U svojoj praksi bavi se različitim aspektima implementacije politike ljudskih resursa u kompanijama i rešavanjem kompleksnih problema vezanih za ovu oblast.

Advokat Lazarević ima razvijenu praksu u rešavanju viška zaposlenih u kompanijama, primenom različitih metoda i uz posvećivanje posebne pažnje odabiru rešenja koja u najvećoj meri korespondiraju potrebama poslodavaca i minimiziraju mogućnost sporova i drugih negativnih implikacija. Pored navedenog, u oblasti individualnog prava razvila je bogato iskustvo i u delikatnim pitanjima izmene ugovorenih uslova rada, posebno interesantno u praksi poslodavaca, s obzirom na oskudnu pravnu regulativu i nedovoljno diferenciranu sudsku praksu.

U oblasti kolektivnog radnog prava, poseban segment rada je posvećen izradi kolektivnih ugovora i drugih normativnih akata poslodavaca, kao i pripremi i preuzimanju aktivnog učešća u kolektivnim pregovorima i rešavanju kolektivnih radnih sporova.

Kako rešavanje problema u oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava u turbulentnoj domaćoj ekonomiji, po pravilu, rezultira brojnim sporovima, Ana Lazarević ima dugogodišnju aktivnu praksu u zastupanju poslodavaca u spornim situacijama kako pred sudovima, tako i pred inspekcijom rada.

Autor je više objavljenih radova iz oblasti radnog prava i redovan predavač na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u programu «Profesionalna etika sudija i advokata».

Ekspertiza

Zastupanju klijenata u kriznim HR situacijama.

Iskustvo

25 godina intenzivnog bavljenja radnim pravom.

Funkcija

od 2005. godine je partner u advokatskoj kancelariji

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.