Pitanja i odgovori

Da. MŠM ima mogućnost stipendiranja onih studenata koji svojim radom demonstriraju izuzetnost, a nemaju finansijskih mogućnosti da sami ili da im njihova organizacija finansira školovanje.
Svi naši strateški partneri sa kojima imamo godišnji ugovor imaju bolje uslove, učešće u raznim događajima koje škola organizuje i imaju mogućnost da programe prilagodimo njihovim potrebama. Zato te klijente zovemo strateškim partnerima. Najveći broj kompanija sa kojima radimo su naši strateški partneri od samog osnivanja škole.
MŠM se ne bavi „executive search“ delatnošću. Ono što radimo je da brinemo o svojim strateškim partnerima i njihovim talentima. Za pojedine programe, kao što su GMP i EMBA, mi obezbeđujemo najtalentovanijim studentima kontakt sa poslovnom zajednicom.
Mi živimo od inspirisanih korisnika naših usluga. Prosečna ocena naših programa na godišnjem nivou je u proseku 4.6 na skali od jedan do pet. Sa druge strane svaki program je uvek jedinstven jer su učesnici uvek različiti. Naš kvalitet programa obezbeđujemo na dva načina. Prvo, za korporativne programe je ključno da dobijemo dobar opis projektnog zadatka kako bismo što preciznije definisali potrebe organizacije i samih učesnika. Zbog toga uvek na dogovor sa klijentom ide naš predmetni predavač koji je u obavezi da razume sve detalje projektnog zadatka. Takođe, pre početka svakog programa predavač usklađuje očekivanja studenata sa agendom i prilagođava tokom programa nastavni plan sa praktičnim očekivanjima studenata. Nakon održanog programa, svi studenti ocenjuju program i predavače i na osnovu toga se sastavlja izveštaj za klijenta, a takođe vrše korekcije kontinuiranog unapređenja predmetnog programa. U dosadašnjem radu nismo imali slučaj da je naš klijent tražio povraćaj sredstava zato što nije bio zadovoljan pruženom uslugom.
Da. Za one studente koji se sami finansiraju ili su deo akademske zajednice imamo posebne uslove.
Mokrogorska ima više od 50 različitih programa za obuke izvršilačkih zanimanja za kojima u organizacijama postoji potreba. Slušajući potrebe poslovne zajednice učestvujemo u razradi programa, obuke, sertifikacije i prekvalifikacije za najrazličitija izvršilačka zanimanja. U ovome nam pomaže mreža partnera iz cele Srbije.
MŠM ima dva kampusa. Mi smo uvereni da su naši programi u kampusu Mokra Gora najkvalitetniji i pružaju najbolje rezultate i obezbeđuju garantovanu inspiraciju onima koji se prepuste avanturi učenja u tom okruženju. MŠM ima kampus „Vukova zadužbina“ u Beogradu, u kome se odvijaju beogradski programi.
Da. Svi naši programi za razvoj karijere su priznati od strane nadležnih organa i u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih i imaju status JPOA.  MŠM poseduje i dva ISSO standarda, 9001:2015 i ISSO 21001:2018 za pružanje usluga u obrazovanju i organizaciju događaja u obrazovanju.Takođe smo validirana članica BGA (Business Graduate Association) kao i nosilac bonitetne izvrsnosti u statusu AAA.
Svi programi MŠM su koncipirani na principu 80% praktičnog rada i veština i 20% teorijskog znanja za koje smatramo da predstavlja neophodnu konceptualnu osnovu za svakog rukovodica.
Klijenti MŠM su oni koji se prijave na naše programe, oni sa kojima imamo ugovor o pružanju usluga i oni sa kojima imamo višegodišnju saradnju u oblasti poslovnog obrazovanja njihovih rukovodilaca. Strateški partneri MŠM su one organizacije koje imaju interes da sistematski i na duži rok razvijaju svoje najbolje rukovodioce, a u isto vreme žele da učestvuju u unapređenju ukupnog privrednog ambijenta kroz uključenje u različite inicijative koje sprovodi MŠM. U kvalitativnom i troškovnom smislu, naši strateški partneri imaju najviši oblik našeg doprinosa jer imamo dubinsko poznavanje njihove strukture i ljudskih resursa. Uporedo sa tim mi uzvraćamo višim stepenom zadovoljenja njihovih potreba na troškovno najekonomičniji način.