fbpx
Dejan Nikolić • Mokrogorska

Dejan Nikolić

Poslovno pravo

Dejan Nikolić je advokat u Beogradu. Ima preko 30 godina bogate pravne
prakse u Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama u regionu.

Diplomirao je 1989. godine. Specijalističke studije je završio 1991. Pravosudni
ispit je položio 1993. godine od kada je i član Advokatske komore Beograda.
U periodu od 1989. do 1993. radio je Saveznom sekretarijatu za
zakonodavstvo Saveznog izvršnog veća. Sa pozicije stručnog saradnika
Saveznog sekretarijata prelazi u advokaturu. 1995. godine osniva zajedničku
advokatsku kancelariju a kasnije i advokatsko ortačko društvo koje je u
trenutku kada ga je napustio nakon 25 godina bilo najveća advokatska pravna praksa u regionu.

Danas je samostalni advokat.
Član je Upravnog odbora i Odbora za reviziju Mirabanke a.d. u Beogradu.
Osnivač je dva fintech-a, jednog u Srbiji i jednog u Irskoj.


Ekspertiza

Osnivač je fintech-a u Srbiji.

Iskustvo

Član je Upravnog odbora i Odbora za reviziju Mirabanke a.d. u Beogradu.

Funkcija

Osnivač je fintech-a u Irskoj.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.