fbpx
Ivana Mihajlović - Mokrogorska EN

Ivana Mihajlović

Ljudski resursi

Ivana Mihajlović je HR direktor u kompaniji Direct Media.

Njena profesionalna misija je da kroz rezultate svog rada ukaže na benefite saradnje biznisa i HR-a i time doprinese afirmisanju HR struke na regionalnom tržištu.

Ivana Mihajlović je HR direktor u kompaniji Direct Media, vodećeg medijskog sistema u regionu Jugoistočne Evrope, koji pruža objedinjene komunikacijske, advertajzing i medijske usluge internacionalnim i lokalnim partnerima.


Biografija

Od oktobra 2014. godine zadužena je za upravljanje ljudskim resursima na nivou cele grupe, gde svoje znanje, iskustvo i energiju svakodnevno primenjuje u svrhu strateškog razvoja kadrova i unapređenja poslovnog sistema.

Svojim fokusom na stvaranje dodatne vrednosti za biznis i inovativnim pristupom razvoju HR usluge, vrlo brzo je pozicionirala HR kao stratešku funkciju. Doprinela je da se jaka lokalna agencija sa ispostavama u državama u regionu transformiše u jak regionalni komunikacijski sistem.

Pre Direct Media radila je na projektima formiranja, redefinisanja i razvoja funkcije HR-a u proizvodnji i maloprodaji. Kao HR direktor u Beohemija poslovnom sistemu bila je zadužena za rukovođenje HR sektorom i između ostalog, razvoj i implementaciju HR politika i procedura i strateško upravljanje promenama. Na poziciji Menadžera za organizacioni razvoj u Delta Maxi bila je angažovana na projektu primene Lean Six Sigma metodologije u poslovanju, nosilac projekta unapređenja korporativne kulture i član integracionog tima gde je bila aktivan učesnik u procesu akvizicije Delta Maxi Grupe od strane Delez-a.

Stekla je međunarodno priznat sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima CIPD instituta (CHRM), jedne od vodećih svetskih profesionalnih organizacija za HR i razvoj zaposlenih.

Stručno usavršavanje u oblasti razvoja ljudskih resursa nadograđivala je u Harvard poslovnoj školi (Harvard business school), Bledskoj školi menadžmenta (IEDC) i Evropskom menadžment centru (MCE) u Briselu. Diplomirala je na Američkom Univerzitetu Ozarks na smeru marketing i političke nauke.

Sertifikovan je Tutor poslovnih nauka od strane Američke tutoring asocijacije.

Pored redovnog posla, stalni je saradnik agencije HR Profiler, specijalizovane za procenu i profilisanje ulaznog i stalnog kadra i savetovanje u oblasti organizacionog razvoja.

Ekspertiza

Procena i profilisanje ulaznog i stalnog kadra.

Iskustvo

Razni projekti unapređenja korporativne kulture.

Funkcija

Ivana je HR direktor u kompaniji Direct Media.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.