Marko Danon - Mokrogorska EN

Marko Danon

Ekonomija

Marko Danon je ekonomista sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u finansijama i ekonomskim istraživanjima. Karijeru je započeo u portalu E-kapija, gde je radio kao ekonomski analitičar.

Dalje usavršavanje je nastavio u odeljenju za ekonomska istraživanja Hypo Alpe-Adria-banke, gde se tokom pet godina, između ostalog, bavio modelima predviđanja makroekonomskog i bankarskog sektora za Srbiju i zemlje jugoistočne Evrope, praćenjem i izveštavanjem o trendovima makroekonomskog i finansijskog sektora kao i analizom bankarskog sektora.

Biografija

Marko je nakon ovoga, u istoj banci je dve godine radio kao menadžer za upravljanje aktivom i pasivom, odnosno upravljanjem likvidnosnim rizicima. Krajem 2018. prelazi u istraživačko-razvojnu organizaciju CEVES, gde preuzima dužnosti višeg ekonomiste.

Osnovno obrazovanje u oblasti upravljanja kvalitetom stekao je na FON-u. Master i doktorske studije iz oblasti ekonomije završio je na Univerzitetu Sofija Antipolis u Nici, u Francuskoj. Na ovom univerzitetu od 2017. učestvuje u nastavi iz oblasti ekonomije na master programu Međunarodni menadžment i strategije (Stratégies & Management International).

Marko Danon je otac jednog deteta.

Ekspertiza

Finansije i ekonomska istraživanja u bankarstvu.

Iskustvo

Od 2018. u istraživačko-razvojnoj organizaciji CEVES.

Funkcija

Viši ekonomista u Centru za visoke ekonomske studije.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.