fbpx
Marko Rodić - Mokrogorska EN

Marko Rodić

Finansijski menadžment

Marko Rodić, dipliomirani ekonomista sa desetogodišnjim iskustvom u risk menadžmentu i corporate financu. Dosadašnje iskustvo vezano za privredu i bankarsvo.

Počeo karijeru u prodaji što mu je omogućilo širu sliku prilikom procene prihvatljivih rizika. Trenutno zadužen za kreditne rizike pravnih lica u Credit Agricole Banci. Implementirao brojne promene u procesima procene , praćenja i kontrole rizika. Vodio obuke i osmišljavao treninge koji za cilj imaju upoznavanje sa finansijskom analizom i rizicima sa kojima se susreću pravna lica.

Biografija

Učestvovao u sveobuhvatnoj reorganizaciji procesa banke u poslovanju sa malim preduzećima usled problema nastalih tokom ekonomske krize.

Učestvovao u formiranju procesa procene rizika u poslovanju sa poljoprivredom. Svakodnevno radi na strukturianju trankacija i odobravanju konkretnih kreditnih zahteva srednjih i velikih preduzeća. Učestvuje u kreiranju, modifikaciji i praćenju risk politika banke.

Imao priliku da se upozna i analizira velik broj najrazličitijih poslovnih profila , kompanija i transakcija.

Oženjen Jelenom, otac Sonje i Lazara.

Ekspertiza

Kreiranje, modifikacija i praćenje risk politike banke.

Iskustvo

Desetogodišnje iskustvo u risk menadžmentu.

Funkcija

Rukovodilac kreditnog rizika, Credit Agricole Srbija.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.