fbpx
Milan Radovanović • Mokrogorska

Milan Radovanović

Liderstvo

Profesor je na osnovnim i master studijama Akademije umetnosti u Beogradu. Osnivač je i direktor razvoja programa Centra za obuku lidera i timova Arma Dei. Jedan je od osnivača i kreativni direktor agencije Effective Marketing. Doktorirao je na naučnim interdisciplinarnim studijama Teorije umetnosti i
medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Diplomirao je na Grupi za filosofiju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stalni je saradnik Biblijskog instituta i član stručnog tima prevodilaca Biblije sa starih izvornih jezika na srpski jezik. Pod mentorskim vođstvom akademika Vladete
Jerotića završio je niz edukacija iz psihoterapije. Sertifikovan je trener asertivne komunikacije. Predavač je i saradnik Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Trener je ličnog razvoja, poslovnih i liderskih veština po Franklin Covey programu „The 7 Habits of Highly Effective People“. Obuku iz liderskih veština, timskog rada, jačanja volje i karaktera u ekstremnim uslovima snalaženja i preživljavanja u prirodi, prošao je u okviru The Outward Bound Trust, United Kingdom. Voli boravak u prirodi i klasičnu gitaru.


Ekspertiza

Trener je ličnog razvoja, poslovnih i liderskih veština.

Iskustvo

Osnivač i kreativni direktor agencije Effective Marketing.

Funkcija

Osnivač i direktor razvoja programa Centra za obuku lidera i timova Arma Dei.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.