General Management Program (GMP)

Datum održavanja:
Modul 1, 10 - 16. avgust 2020.
Modul 2, 3 – 4. oktobar 2020.
Modul 3, 17 – 23. oktobar 2020.
Mesta održavanja:
Kampusi Mokra Gora i Beograd
Cena:
260.000 RSD

General Management Program

General Management Program (GMP) je jedinstveni menadžment program koji priprema menadžere za uloge na višem nivou i sa multidisciplinarnom odgovornošću. General Management Program unapređuje znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta i razvija sadašnje i buduće menadžere koji kao lideri promena doprinose unapređenju performansi i realizaciji strateških ciljeva svojih organizacija.

General Management Program u brojkama

General Management Program

Kome je namenjen General Management Program?

 • Najtalentovanijim menadžerima kompanija, organizacija i institucija
 • Menadžerima na pozicijama srednjeg nivoa koji se pripremaju za napredovanje ka ključnim menadžerskim pozicijama
 • Vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća

Više nego ikada su nam potrebni menadžeri koji umeju da definišu i sprovode poslovnu strategiju i planove čije ostvarenje donosi novu vrednost, menadžeri koji znaju da prepoznaju i iskoriste izvozni potencijal i obezbede stabilan razvoj svojih organizacija. Vrednost General Management Programa ne oslikava se samo u stečenom znanju, već i u stvaralačkoj atmosferi, timskom duhu i veri da postoji viši cilj u poslu kojim se bave naši studenti.

Pored General Management Programa, Mokrogorska škola menadžmenta organizuje i Profesionalni MBA, poznatiji kao ZA BOLJI BIZNIS!

Agenda General Management Programa

 • General Management Program je organizovan u tri modula, u proleće i jesen, koji se održavaju u našim kampusima na Mećavniku i u Beogradu.
 • General Management Program na ilustrativan i dinamičan način kombinuje akademska i praktična znanja i veštine iz ključnih oblasti menadžmenta.
 • Tim predavača čine profesionalci koji su postigli značajan uspeh u svojoj karijeri i koji su motivisani da svoje znanje i iskustvo prenesu na mlađe generacije.
 • General Management Program ima goste govornike koji će sa učesnicima podeliti svoje profesionalno iskustvo.
 • Svi učesnici će raditi psihološki test za procenu ličnosti i dobiće povratnu informaciju od trenera i ostalih članova grupe kako bi razvijali plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu.
 • Učesnici će raditi test Emocionalne inteligencije i dobiti analizu rezultata na grupnom i individualnom nivou.
 • Svaki učesnik, u okviru programa tokom boravka u Mokroj Gori, na raspolaganju ima mentora za razvoj karijere (Career Coach). Termini za individualne razgovore i rad će biti rezervisani pre početka programa.
 • U okviru programa učesnici će biti angažovani na različitim studijama slučaja na kojima će raditi individualno i grupno.
 • Učesnici dobijaju sertifikat o završenom General Menagement Programu koji izdaje Mokrogorska škola menadžmenta i sertifikat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
 • U toku trajanja programa, učesnici će koristiti poslovnu simulaciju. Poslovne simulacije služe kao realističan prikaz stvarnog poslovanja u virtuelnom okruženju. Učesnici imaju uloge izvršnih direktora i donose odluke o poslovanju preduzeća kao u realnom svetu. Simulacija se igra u više etapa, a učesnicii su podeljeni u timove. Ovaj vid obuke predstavlja posebnu vrednost koju polaznici programa dobijaju u odnosu na druge slične programe.

Moduli

Modul 1

 • Upravljanje ličnošću
 • Upravljanje odnosima
 • Makroekonomija
 • Integrisani marketing
 • Poslovna strategija

 Modul 2

 • Finansije za nefinansiste
 • Priprema za poslovnu simulaciju

 Modul 3

 • Liderstvo i promene
 • Javni nastup
 • Upravljanje ljudskim resursima i karijerom
 • Prezentacione veštine
 • Poslovna simulacija

Datum održavanja General Management Programa

Modul 1 – leto, 10-16. avgust 2020.
Modul 2 – jesen, 03-04. oktobar 2020.
Modul 3 – jesen, 17-23. oktobar 2020.

Cena programa*: 260.000 RSD + PDV

Kontakt osoba:
Milenko Andrić
Rukovodilac menadžment programa
E-mail: milenko.andric@msm.edu.rs
Telefon: 065/3035-093