Predrag Kudra • Mokrogorska

Predrag Kudra

Finansijski menadžment

Predrag Kudra je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za poslovne finansije i računovodstvo.

Poseduje više od 22. godine iskustva u oblastima finansija, računovodstva, kontrolinga, konsaltinga i razvoja poslovanja uglavnom u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.

Biografija

Od 2002. godine iskustvo je sticao u reviziji i konsaltingu u „BDO BC Excel“. Učestvovao je u reviziji velikih i preduzeća srednje veličine, domaćih i multinacionalnih kompanija koje posluju na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i u privatizacijama i restruktuiranjima preduzeća u društvenom vlasništvu kako na strani kupca tako i na strani prodavca.

Predrag Kudra krajem 2006. godine odlazi u privredu u francusku multinacionalnu kompaniju „Schneider Electric“ na poziciju rukovodioca finansija i administracije. Pored vodeće uloge u finansijama pokriva oblasti nabavke, službe informacionih tehnologija i pravnih poslova.

Timu „Carlsberg“ grupe u Srbiji se pridružuje sredinom 2008. godine na poziciji direktora finansija, računovodstva i kontrolinga. Kao član borda direktora odgovoran za finansijsko poslovanje u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori upravlja timom od preko 35 zaposlenih. Predstavnik „Carlsberg“-a u skupštini društva „Sekopak“ ali i „Savetu stranih investitora“. Predrag je bio predstavnik Srbije u globalnom „Carlsberg Talent Pool Program“ u periodu 2010-2012. godina (program razvoja budućih lidera).

Predrag sredinom 2012. godine postaje direktor razvoja poslovanja za Srbija grupu. Prvu polovinu 2013. provodi u Švajcarskoj na globalnom „Value Management“ projektu kao rukovodilac jedne od internacionalnih grupa u pivarskoj kompaniji „Feldschlosschen“. Tokom 2014. godine radi kao samostalni stručni konsultant domaćih preduzeća srednje veličine na poslovima finansijskog i korporativnog restruktuiranja.

Od 2014. je na poziciji direktora finansija, računovodstva, kontrolinga, poreza i IT u multinacionalnoj grupaciji „Fresenius Medical Care“ za Srbiju. Odgovoran je za proizvodni deo aktivnosti, poslovanje tri klinike za pružanje usluga dijalize i trgovinski deo poslovanja sa zdravstvenim centrima.

Od marta 2023. godine je na poziciji Finance Business Partner-a za centralnu i jugoistočnu Evropu koja obuhvata 10. zemalja u kojima Fresenius Medical Care ima direktne poslovnice i 7. zemalja u kojima posluje preko svojih distributera.

U Mokrogorskoj Predarag je glavni predavač na programu Finansijski menadžment.

Ekspertiza

Finansijsko i korporativno restruktuiranje i konsulting.

Iskustvo

Više od 16 godina iskustva u finansijama i računovodstvu.

Funkcija

Direktora finansija, računovodstva i kontrolinga.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.