fbpx
Vladimir Vučković • Mokrogorska

Vladimir Vučković

Ekonomija

dr Vladimir Vučković je vodeći predavač i član društva Mokrogorska. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bio je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradi i na Megatrend univerzitetu i član Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je autor i urednik makroekonomskog biltena „Makroekonomske analize i trendovi“. Njegove oblasti istraživanja su ekonomija i finansije.

Biografija

Predavao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998-2008) i Megatrend univerzitetu (2008-2016). U periodu od 2011. do
2020. obavljao je funkciju člana Fiskalnog saveta Republike Srbije. Bio je nezavisni član Upravnog odbora Banke Inteza u periodu od oktobra 2020. do novembra 2021. godine.

Vladimir je u svojoj karijeri je objavio više od 70 radova u referentnim i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu iz oblasti makroekonomije, finansija, fiskalne ekonomije, međunarodne ekonomije, Evropske unije. Koautor je dva udžbenika: Međunarodna ekonomija i Finansijski menadžment.

Učestovao je u izradi brojnih projekata i istraživanja, podržanih od strane republičkih ministarstava, Narodne banke Srbije i Evropske agencije za rekonstrukciju.

Vladimir Vučković je bio član redakcije časopisa Mesečne analize i prognoze, urednik biltena „Makroekonomske analize i trendovi“ i
„Konjunkturni barometar“ i autor u Kvartalnom monitoru. Član je predsedništva Saveza ekonomista i član Naučnog društva ekonomista. Profesionalno se usavršavao u SAD. Član je društva Mokrogorske od 2013. godine.

Vladimir je oženjen Sanjom, s kojom ima tri sina.

Ekspertiza

Ekonomija i finansije.

Iskustvo

9 godina član Fiskalnog saveta Republike Srbije.

Funkcija

Predavač na Mokrogorskoj i Kodirektor Mokrogorskog Executiv MBA-a.

Imate pitanja?

Pregledajte najčešća pitanja i odgovore ili nas kontaktirajte.