Osnovni menadžment programJavno priznati program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Preuzmite rešenje o JPOA

POČETAK:
02/19/2018
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Dragan Petrović
Dragan Petrović
Direktor Vivaldi foruma, MŠM
Bojan Kostandinović
Bojan Kostandinović
Direktor poslovnog razvoja, MŠM
Srdjan Janićijević
Srdjan Janićijević
Osnivač i direktor, MŠM
Danijela Nedić
Danijela Nedić
Direktor, Biznis Link

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

Osnovni menadžment program (OMP) je program kroz koji je prošlo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.

Program obuhvata sledeće celine: efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; planiranje strategije, misije, vizije i vrednosti preduzeća; donošenje odluka, organizacija rada i timova; upravljanje promenama i inovacijama; preduzetništvo, kulturno okruženje i organizacija; liderstvo, društvena odgovornost i etika; priprema i vođenje sastanaka, upravljanje konfliktima.


Osnovni menadžment program


Polaznici programa

Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu. Polaznici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustava iz menadžerske prakse. Tokom programa, sa mentorom,  dobiće povratnu informaciju kako razvijati plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu u cilju dugoročnog planiranja menadžerske karijere.


Teme

 • Menadžerske veštine i menadžment proces
 • Misija, vizija, vrednosti, strategija
 • Vođenje, osnove ponašanja
 • Organizaciona kultura i okruženje
 • Društvena odgovornost, etika i liderstvo
 • Coaching i motivacija
 • Upravljanje promenama i inovacijama
 • Tehnike uspešne komunikacije
 • Upravljanje komunikacijom u konfliktnim situacijama
 • Upravljanje performansama tima
 • Argumentacija i poslovno pregovaranje
 • Timski i individualni ciljevi razvoja

 


Program počinje 19.02.2018 i traje do 23.02.2018


Zatražite dodatne informacije o programu  

Cena programa*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu programa nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se za program


Komentariši

English