Osnovni menadžment programJavno priznati program od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 19-23. februar 2018.

Preuzmite rešenje o JPOA

POČETAK:
02/19/2018
TRAJANJE:
4 dana
CENA:
80.000 RSD + PDV


PREDAVAČI:

Dragan Petrović
Dragan Petrović
Direktor Vivaldi foruma, MŠM
Bojan Kostandinović
Bojan Kostandinović
Direktor poslovnog razvoja, MŠM
Srdjan Janićijević
Srdjan Janićijević
Osnivač i direktor, MŠM
Danijela Nedić
Danijela Nedić
Direktor, Biznis Link

Adresa

Naselje Mećavnik, Mokra Gora   Vidi mapu

Kategorije

Otvoreni programi

O modulu Menadžment

Osnovni menadžment program (OMP) je program kroz koji je prošlo više stotina menadžera u Srbiji i odlikuje ga bogato iskustvo iz prakse predavača i interaktivnost. Ujedno ovo je jedan od programa sa najvišim ocenama. Učešće u programu omogućuje menadžerima da prepoznaju situacije sa kojima se mogu suočiti u budućnosti i da na njih odgovarajuće reaguju sa manje iznenađenja.

Program obuhvata sledeće celine: efektivnost i efikasnost menadžera; pregled teorije i prakse menadžmenta; planiranje strategije, misije, vizije i vrednosti preduzeća; donošenje odluka, organizacija rada i timova; upravljanje promenama i inovacijama; preduzetništvo, kulturno okruženje i organizacija; liderstvo, društvena odgovornost i etika; priprema i vođenje sastanaka, upravljanje konfliktima.


Osnovni menadžment program


Polaznici

Osnovni menadžment program je namenjen menadžerima koji su nedavno dobili rukovodeću odgovornost, bez obzira na ukupne godine radnog iskustva i prethodnu školsku spremu. Polaznici programa će obrađivati teme kroz uvodna izlaganja, vežbe, grupni rad, simulacije, igre uloga, demonstracije, proučavanje edukativnih filmova i diskusije analizirajući pozitivna i negativna iskustava iz menadžerske prakse. Tokom programa, sa mentorom,  dobiće povratnu informaciju kako razvijati plan za primenu stečenih znanja i veština u svom poslu u cilju dugoročnog planiranja menadžerske karijere.


Teme

 • Menadžerske veštine i menadžment proces
 • Misija, vizija, vrednosti, strategija
 • Vođenje, osnove ponašanja
 • Organizaciona kultura i okruženje
 • Društvena odgovornost, etika i liderstvo
 • Coaching i motivacija
 • Upravljanje promenama i inovacijama
 • Tehnike uspešne komunikacije
 • Upravljanje komunikacijom u konfliktnim situacijama
 • Upravljanje performansama tima
 • Argumentacija i poslovno pregovaranje
 • Timski i individualni ciljevi razvoja

 


Modul počinje 19.02.2018 i traje do 23.02.2018


Zatražite dodatne informacije o programu  

Cena*: 80.000,00 RSD + PDV * U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno. **Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.

Prijavite se


Komentariši

English