Uslovi korišćenja

Saglasnost sa uslovima korišćenja
Svi posetioci website-a msm.edu.rs su u obavezi da pažljivo pročitaju Uslove korišćenja ovog website-a i u slučaju neslaganja sa navedenim uslovima ne treba nastaviti sa daljim korišćenjem sajta. U suprotnom, smatra se da su prihvatili i da su saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja.

Ograničenje odgovornosti
Ulaskom na  website msm.edu.rs posetioci/korisnici stranica i usluga Mokrogorske prihvataju upotrebu sajta na sopstvenu odgovornost, što podrazumeva da niko od strana uključenih u kreiranje, izradu i upotrebu ovog website-a ne snosi ni najmanju odgovornost. Mokrogorska nije odgovorna, bez ograničenja, za bilo kakvu direktnu, slučajnu, naknadnu ili indirektnu štetu, ili troškove bilo koje vrste (uključujući pravne troškove, stručne takse ili druge troškove), koji mogu nastati direktno ili indirektno od pristupa, korišćenja ili istraživanja website-a ili prilikom preuzimanje bilo kakvog materijala, teksta, podataka, slika, video i audio fajlova sa website-a, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica virusa, bagova, ljudskog delovanja ili izostanka delovanja, u kompjuterskim sistemima, telefonskim linijama, računarskom hardware-u, software-u, programskom kvaru ili bilo koje druge greške, propusta ili kašnjenja u prenosu od strane računara ili mrežne konekcije. Mokrogorska, bez garancije i bez odgovornosti, na najbolji mogući način preduzima sve mere kako bi se osiguralo da informacije i ukupan sadržaj website-a msm.edu.rs bude maksimalno tačan, jasan, pravovremen, potpun i dostupan. Ni u kom slučaju, ne postojii odgovornost Mokrogorske za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana posetiocima/korisnicima prilikom korišćenje website-a msm.edu.rs.

Vlasništvo sadržaja
Svi tekstovi na website-u msm.edu.rs su u vlasništvu Mokrogorske i predstavljaju autorsko delo. Logo Mokrogorske je takođe autorsko delo i u vlasništvu je Mokrogorske. Slike na website-u msm.edu.rs su preuzete sa sistema pexels.com i obrađene su prema potrebama Mokrogorske (Pexel License: All photos on Pexels can be used for free for commercial and noncommercial use; Attribution is not required. Giving credit to the photographer or Pexels is not necessary but always appreciated; You can modify the photos. Be creative and edit the photos as you like). Video materijal na website-u msm.edu.rs je preuzet sa sistema video.pexels.com i obrađen je prema potrebama Mokrogorske (Pexel Video License: Pexels Videos offers completely free videos. All videos are licensed under the Creative Commons Zero (CC0) license. This means you can edit or change the videos and use them free for personal and even for commercial projects. All without asking for permission or setting a link to the source. So that attribution is not required). Drugi logotipi na website-u msm.edu.rs su u vlasništvu ovlašćenih nosioca prava. Sadržaj na website-u msm.edu.rs u celini ili u delovima ne sme se kopirati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole Mokrogorske niti može biti na bilo koji drugi način ili bilo kojim drugim sredstvom distribuiran ili umnožavan bez odobrenja Mokrogorske. Mokrogorska će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Promena Uslova korišćenja
Mokrogorska zadržava pravo da bilo kada izmeni ove Uslove korišćenja, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u msm.edu.rs. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ove Uslove korišćenja, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website msm.edu.rs nakon postavke novije verzije Uslova korišćenja, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ove Uslove korišćenja, kontaktirajte nas na email adresu: office@msm.edu.rs.

Osnovni podaci o firmi

Puno ime: Mokrogorska

Adresa: Naselje Mećavnik bb, Mokra Gora, Užice-grad

Delatnost i šifra delatnosti: Ostalo obrazovanje (8559)

Matični broj: 20792191

Poreski broj: 107388412

Web adresa: msm.edu.rs

Kontakt telefon: +381 11 362 362 8

Kontakt email: office@msm.edu.rs

 

Izjava o konverziji

U slučaju da se istaknute cene u stranoj valuti, uradiće se konverzija.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Opšti uslovi prodaje i korišćenja usluga

Svrha ovog dokumenta je da definiše opšte uslove prodaje Mokrogorske, prodaje putem prijave na sajt, putem narudžbenice, on line prodaje, kao i međusobne obaveze kupca i Mokrogorske doo, kao prodavca. Mokrogorska  doo zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebno obavesti svoje korisnike tako da je preporučljivo da ovaj dokument pročitate pre svakog korišćenja naših usluga.

Popunjavanjem narudžbenice ili prijave u bilo kom formatu uključujući i on line prijave neopozivo prihvatate sledeće uslove korišćenja i prodaje:

  • Mokrogorska doo odgovara za organizaciju programa i poslovnih događaja, promene u programu, datumu održavanja i satnic
  • Svi programi se održavaju sa minimum sedam polaznika, u suprotnom Mokrogorska zadržava pravo pomeranja datuma do prihvatljivog broja polaznika.
  • U cenu programa nisu uračunati troškovi smeštaja i ishrane.
  • U cenu programa nije uključen transport do Mokre Gore ili drugog mesta održavanja programa.
  • U slučaju odustanka kraćem od 7 radnih dana pre početka programa podnosilac prijave/kompanija podnosi troškove punog iznosa kotizacije i povraćaj novca za kupljeni program nije moguć. U ovom slučaju podnosiocu prijave/kompaniji će biti izdata faktura za učešće nakon završetka programa.
  • U slučaju odustajanja od programa u roku dužem od 7 radnih dana pre početka programa, moguća je zamena za drugi program ili povraćaj novca.
  • Za sve sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti nadležan je sud u Beogradu.
  • Podnosilac prijave daje dozvolu Mokrogorskoj da koristi foto i video snimke učesnika tokom nastave i svih aktivnosti vezanih za održavanje programa i da takav materijal može da objavi na svojim veb sajtovima, brošurama ili drugim promotivnim materijalima bez posebne naknade učesniku.

On line prijave za programe

Sve porudžbine napravljene putem internet prodajnog portala Mokrogorske  nisu obavezujuće do trenutka plaćanja. Procesom poručivanja, a u zavisnosti od izabranog metoda plaćanja, učešće se smatra rezervisanim do trenutka plaćanja ili do isteka definisanog roka za uplatu. Nakon isteka definisanog roka za uplatu rezervacija više nije validna i može biti automatski poništena.

Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća.

Plaćanje on line

Internet plaćanje DINA,Visa/AMEX/MC/Maestro karticom – Možete izabrati opciju plaćanja kreditnim ili platnim karticama.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje na osnovu uplatnice –  Ukoliko želite, učešće na programu možete da platite i putem uplatnice. Po okončanju procesa poručivanja na registrovanu mejl adresu će vam stići primer popunjene uplatnice na osnovu kojeg možete da izvršite uplatu u banci ili pošti, kao i putem ličnog elektronskog bankarstva, a ulaznice će biti rezervisane. Molimo vas da se prilikom popunjavanja uplatnice, poklapaju podaci o uplatiocu i poziv na broj sa podacima na primeru popunjene uplatnice, kako bi uplata bila pravilno obrađena. Samo pravilne uplate biće prihvaćene. Ukoliko se uplaćeni iznos razlikuje od ukupne sume porudžine ill ukoliko uplatu izvršite nakon navedenog roka, uplata neće biti proknjižena, porudžbina će biti poništena, novac će ti biti vraćen.

Trajanje rezervacije je vremenski ograničeno i ukoliko uplata ne bude izvršena u definisanom roku rezervacija više neće biti validna i može biti automatski poništena. Više informacija o trajanju rezervacije sadržaće mejl koji ćete dobiti nakon okončanja procesa poručivanja. Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća a naknadne izmene ili odustajanje su mogući samo pod uslovima navedenim gore.

E-ulaznice ili E-vaučeri će biti automatski poslati na registrovanu mejl adresu nakon evidentiranja vaše uplate na našem dnevnom izvodu. Obično je potrebno 1 do 2 radna dana, u zavisnosti od mesta i vremena uplate, da bi uplata bila evidentirana na našem dnevnom izvodu.

Šta je e-ulaznica i opšti uslovi njihovog korišćenja?

E-ulaznica: Elektronska ulaznica (e-ulaznica) je posebna verzija ulaznice koja ima isto značenje kao originalna ulaznica. E-ulaznica važi na donosioca i dozvoljava jedan ulazak na događaj, prvoj osobi koja se pojavi na ulazu, pri čemu će biti izvršena validacija i poništavanje bar koda.

Prodavac kao ni organizator ne odgovaraju za eventualne probleme koji mogu nastati usled neovlašćenog štampanja, kopiranja ili gubljenja e-ulaznice, stoga vas molimo da istu čuvate.

Gore navedeni opšti uslovi korišćenja mogu biti promenjeni ukoliko to specifičnost događaja zahteva, što je jasno navedeno na samim vaučerima.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mokrogorska je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Mokrogorske, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima
BIB.2200.P.014-OBR.10 Strana 5 / 18
Verzija 3.3 od 30.11.2020.
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Politika reklamacija

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJE

Član 1
Ovim pravilnikom msm.edu.rs uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta msm.edu.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti msm.edu.rs u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu msm.edu.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 24 meseca od dana kupovine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na sledeću adresu Mokrogorska, Naselje Mećavnik bb, Mokra Gora, Užice-grad ili putem maila na office@msm.edu.rs.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
– u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
– dostavi račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
– dostavi potpisani nalog za ispravku

Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
– propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
– nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane msm.edu.rs, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
– zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
– vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
– otklanjanje nedostatka na proizvodu.

msm.edu.rs se obavezuje da će kupcu u zavisnosti od prirode reklamacije u roku od 14 dana rešiti pitanje iste (izvršiti zamenu proizvoda/vratiti iznos cene po plaćenom računu/otkloniti nedostatak na proizvodu).

Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Mokra Gora, 28.06.2021.