Poslovno pregovaranje

Datum održavanja:
20 - 21. jun 2024.

Mesto održavanja:
Beograd

Cena:
55.000 RSD + PDV

Poslovno pregovaranje

Program Poslovno pregovaranje

Savremeni trendovi, ali i okolnosti u kojima danas poslujemo, nameću nam korišćenje novih pristupa u poslovanju, a naročito u odnosima koje u tom poslovanju ostvarujemo. Mnogi koncepti koji su važili decenijama, preko noći gube na svom značaju i usvajaju se neki potpuno novi, moderniji, prilagođeni trenutnim situacijama. Ovakav pristup je izuzetno izražen u komunikaciji, ostvarivanju međuljudskih odnosa, prodaji, a posebno u poslovnom pregovaranju.

Pregovaranje je proces komunikacije kroz koji učesnici prevazilaze razlike i konflikte i pokušavaju da postignu sporazum na dobrobit svih uključenih strana. Okolnosti sa kojima se susrećemo u toku pregovora definišu naš nastup. Samim tim ne postoji standardizovano rešenje za izlazak iz pregovora kao pobednik. Iako nam često ne izgleda tako, veliki deo ishoda pregovora je u našim rukama  – na nama je da odaberemo adekvatnu vrstu, strategiju i nastup pregovora.

Teško vam je da uspostavite kontakt sa novim klijentima i partnerima? I kada to učinite, ne uspevate dugoročno da ga održite? Čini vam se da je svaki novi pregovor poseban izazov? Da strategija pregovaranja sa jednim, ne mora nužno da bude primenjiva na drugog klijenta? Imate osećaj da po završetku pregovora uvek dolazite do win – lose situacije, gde ste vi na strani gubitka? Sve ovo su izazovi sa kojima se suočavaju domaći preduzetnici.

Program Poslovno pregovaranje je baziran na dugogodišnjem iskustvu predavača u različitim oblastima poslovanja. Sa svoje tri poslovne karijere predavač polaznicima kroz mnoštvo primera iz lične prakse pruža mogućnost da učestvuju u velikom broju pregovaračkih procesa iz potpuno drugačijih sfera poslovanja. Na ovaj način se pregovaranje može sagledati iz različitih uglova, sa različitih strana i tako mu se na programu i pristupa.

Pregovaranje se uči kroz praksu. Praktični primeri koji se kao vežbe, igre uloga (Role Play) ili studije slučaja (Case Study) koriste preuzete su iz prakse najboljih domaćih ili internacionalnih kompanija kao što su Mercedes-Benz, Apple, Facebook, General Electric, Virgin, AliExpres i slično.

Kome je namenjen program Poslovno pregovaranje?

Ciljna grupa ovog programa je široka, a program je namenjen svima koji u svom okruženju komuniciraju, zastupaju svoje stavove i stavove organizacije i uspešnim pregovaranjem žele da efikasnije postižu zacrtane ciljeve.
Mokrogorska • logo

Teme programa Poslovno pregovaranje

  • Kako se pripremiti za proces pregovora koristeći najsavremenije tehnike i alate?
  • Kako u današnjem poslovnom okruženju odabrati i primeniti pravi stil pregovaranja? 
  • Kako odabrati i primeniti odgovarajuću strategiju za pregovaranje?
  • Kako iskoristiti svoju moć koju imamo u pregovaračkom procesu?
  • Korišćenje emocija u pregovaranju i njihova snaga.
  • Razumevanje različitih kultura naroda u procesu pregovaranja – međukulturno pregovaranje.
  • Pregovaranje sa teškim klijentima – prilika da eventualni potencijalni konflikt pretvorite u saradnju.
  • Prepoznavanje različitih tipova pregovarača i pregovaranje sa njima.

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka programa Poslovno pregovaranje, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program POSLOVNO PREGOVARANJE

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96