Prodajni menadžment

Datum održavanja:
07 – 11. oktobar 2024.

Mesto održavanja:
Mokra Gora

Cena:
100.000 RSD + PDV

Prodajni menadžment • Mokrogorska

Program Prodajni menadžment

Program Prodajni menadžment ima za cilj da učesnicima prenese neophodna znanja i veštine o svim najznačajnijim temama iz oblasti prodaje: upravljanju prodajom, postavljanju ciljeva, prodajnim fundamentima (DSPM), upravljanju i motivaciji prodajne organizacije, saradnji prodajnog i marketing tima, upravljanju strateškim (ključnim) kupcima i komercijalnom pregovaranju – kojima bi trebalo da barata svaki savremeni prodajni profesionalac.

Na bazi velikog praktičnog iskustva predavača (oba predavača imaju dugogodišnje prodajno i marketing iskustvo u velikim internacionalnim korporacijama), najnovijih istraživanja i trendova u razvoju lokalnog i internacionalnog maloprodajnog tržišta, te praktičnih studija slučaja i vežbi u kojima će se koristiti savremeni prodajni alati, učesnici će biti u mogućnosti da ovladaju procesima upravljanja prodajom, organizacijom i kupcima, a sve sa ciljem uspešnog ostvarivanja prodajnih rezultata i kreiranja jake tržišne pozicije kompanije.

Kome je namenjen program Prodajni menadžment?

Program je namenjem prodajnim profesionalcima, menadžerima ključnih kupaca i prodajnim menadžerima iz malih, srednjih i velikih proizvodnih i distributivnih preduzeća, kojima je potrebno da osveže i unaprede svoja znanja iz oblasti prodaje, prodajnog menadžmenta, upravljanja i vođenja prodajnog tima, upravljanja strateškim (ključnim) kupcima i komercijalnog pregovaranja.

Program je, takođe, namenjen preduzetnicima i vlasnicima mikro, malih i srednjih preduzeća, koji žele da ovladaju prodajnim veštinama i menadžmentom, radi uspešnog ostvarivanja prodajnih rezultata i unapređenja tržišne pozicije svojih firmi.

Predavanja prati mnoštvo praktičnih vežbi i odabranih primera iz prakse, koji na jasan i slikovit način, uz korišćenje studija slučaja iz domaćeg i internacionalnog okruženja, predstavljaju savremene tehnike i alate za uspešan prodajni nastup preduzeća na tržištu.

Mokrogorska • logo

Teme programa Prodajni menadžment

  • Upravljanje prodajom
  • Upravljanje prodajnom organizacijom
  • Upravljanje strateškim (ključnim) kupcima
  • Komercijalno i timsko pregovaranje

Kompetence

Mokrogorska u saradnji sa Thalento®, koristi Model kompetenci CUBES. Model kompetenci je dizajniran da identifikuje znanja, veštine i ponašanja koja su potrebna za uspeh u određenoj ulozi.

Fokusirajući se na specifične kompetence, ovaj model pomaže organizacijama da identifikuju oblasti u kojima je zaposlenima potreban razvoj i da se osmisle programi obuka i razvoja koji će im pomoći da poboljšaju znanja u određenim sferama.

Kompetence se mogu koristiti za usmeravanje razvoja pojedinaca za identifikaciju oblasti u kojima bi zaposlenom mogla biti potrebna dodatna podrška ili za procenu učinka zaposlenog.

Nakon završetka Prodajnog menadžment programa, učesnici razvijaju sledeće kompetence:
Daljim razvijanjem kompetenci, učesnici će se osposobiti da se nose sa složenim i izazovnim odgovornostima koje dolaze sa njihovim pozicijama. Kompetence se stiču kroz primenu različitih alata i 3 tipa učenja:

Prijavite se na program PRODAJNI MENADŽMENT

Aleksa Ignjatović, koordinator specijalizovanih programa i In House programa

aleksa.ignjatovic@msm.edu.rs

065 303 51 96