fbpx

Liderstvo i strategija

Datum održavanja:
12 - 16. septembar 2022.

Mesto održavanja:
Kampus Mokra Gora

Cena:
85.000 RSD + PDV

Liderstvo i strategija

Program Liderstvo i strategija

Tema liderstva postala je izuzetno važna u savremenom poslovanju. Iskusan lider, koristeći različite liderske stilove, omogućava organizaciji i ljudima da se razvijaju, da rastu, da se usavršavaju i da posluju u skladu sa zahtevima tržišta, ali i sa vrednostima u kompaniji. Sa druge strane, uspešno definisana i dobro implementirana strategija predstavlja siguran put do uspeha svake poslovne jedinice ili celokupne organizacije. Najveći broj kompanija koje uspeju da na pravi način implementiraju dobro definisanu strategiju imaju velike šanse da budu lideri na tržištu.

Pored liderstva, da bi organizacija bila efektivna i efikasna u dužem vremenskom periodu, važno je da svi u kompaniji razumeju strategiju i strategijske pravce i da strategiju kompanije uspešno spuste do zaposlenih na nižim hijerarhijskim nivoima. Dobro liderstvo i pravilno definisana i primenjena strategija garant su uspeha svake savremene organizacije.

Kome je namenjen program Liderstvo i strategija .

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih tehnikama koje do sada nisu naučili ili ih nisu koristili u praksi. Ovaj program će omogućiti učesnicima da u interakciji sa predavačima i drugim kolegama unaprede svoje upravljačke veštine i sa novom energijom pristupe svom poslu.
Mokrogorska • logo

Teme programa Liderstvo i strategija

 • Tranzicija od menadžmenta ka liderstvu
 • Liderstvo kao koncept
 • Kako se pravi dobar tim
 • Tipologija ličnosti lidera
 • Strategija
 • Strategijski menadžment i njegove faze
 • Merdžeri i akvizicije
 • Ciljevi i KPIs
 • Značaj socijalne i emocionalne inteligencije
 • Efektivno planiranje, uspešno vođenje, upravljanje timovima – motivacija i međuljudski odnosi
 • Analiza profila poslovnih lidera

Prijavite se na program LIDERSTVO I STRATEGIJA

Nemanja Gavrilović, rukovodilac profesionalnih programa

nemanja.gavrilovic@msm.edu.rs

065 3035 073